Nyhedsbrev

3. april 2020

Danske Gymnasier har sendt politikerne en række anbefalinger til, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan afvikle eksamen og gradvist genåbne skolerne.

Regeringen har bebudet en gradvis åbning af samfundet efter påske, hvis corona-krisen viser tegn på at være under kontrol, og Danske Gymnasier har i den anledning sendt et brev til børne- og undervisningsministeren og til undervisningsordførerne med anbefalinger til, hvordan og i hvilken rækkefølge man bør genåbne undervisningen på gymnasierne, og hvordan vi kan afvikle eksamen mest hensigtsmæssigt.

 • Hvis det bliver muligt at afholde eksamener, bør eksamen for elever, der afslutter 3.g og 2.hf, prioriteres først. I særdeleshed 2.hf, fordi eleverne på hf ikke får årskarakterer.
 • Kan ikke alle eksaminer afvikles, bør de skriftlige eksamener prioriteres, da det er den mest uvildige eksamensform, som samtidig har mindre social slagside end den mundtlige. Der vil dog være en logistisk udfordring forbundet med afholdelsen, da gymnasierne af sundhedsmæssige hensyn ikke forventer at kunne samle mange elever i en hal eller i undervisningslokaler.
 • Hvis det er muligt, ser vi gerne at 3.g’ere og 2.hf’ere får mulighed for at afslutte med mindst én mundtlig eksamen som markering af afslutningen på deres gymnasietid.
 • A-fagene skal have førsteprioritet, hvis der skal vælges mellem hvilke fag der afvikles eksamen i.
 • For de elevgrupper på stx, som ikke kommer til eksamen, anbefales det at konvertere årskarakterer til prøvekarakterer.
 • Gymnasierne skal have lov til at flytte rundt i eksamensplaner efter behov og i alleryderste nødstilfælde acceptere intern censur.

 

Genåbning af gymnasierne

Når det gælder en gradvis genåbning af gymnasierne har Danske Gymnasier følgende anbefalinger:

 • Der afvikles udelukkende undervisning fysisk på skolerne i de afsluttende fag og primært for 3.g/2.hf.
 • Undervisning i alle ikke-afsluttende fag foregår fortsat virtuelt i det omfang, det er muligt.
 • Skal der prioriteres blandt de afsluttende fag, bør fag med en praktisk/eksperimentel dimension have førsteprioritet.
 • Gymnasierne kan blive udfordret på lokalekapaciteten, hvis de skriftlige eksamener skal afvikles i meget små forsamlinger. Derfor vil mulighederne for at afvikle undervisning på skolerne afhænge af kravene til, hvor mange personer der må forsamles i forbindelse med de skriftlige eksamener.
 • Hvis eleverne må komme tilbage til gymnasierne, men kun i grupper af fx 10 eller 15 i hvert lokale, vil det medføre en helt ny undervisningssituation og meget store logistiske udfordringer for alle gymnasier, og læreren skal tilse to grupper ad gangen og dermed i praksis undervise næsten, som var det virtuel undervisning. I det tilfælde er det derfor helt afgørende, at gymnasierne orienteres herom i god tid, så der er mulighed for at forberede og planlægge den gradvise genåbning forsvarligt.

 

Du kan download hele brevet her