Nyhedsbrev

12. maj 2020

Efter omkring to måneders påtvungen isolation er mange gymnasieelever nu ved at kløjes i den virtuelle undervisning. De savner deres venner, og de savner en fastere struktur på deres skoledag. Håbet er at få dem tilbage på gymnasierne – bare i nogle timer om ugen.

Sundhedstyrelsens udmelding, om at afstandskravet sænkes til en meter, bringer en flig af håb til de titusindvis af gymnasieelever, der i øjeblikket henslæber skoledagen foran computeren på teenageværelset. Mange af dem er nemlig efter mange, lange uger med virtuel undervisning ved at miste motivationen, og den tvungne isolationen går hårdt ud over deres trivsel.

– At få 1.g, 2.g og 1.hf tilbage på skolen bare en dag eller to om ugen vil gøre en verden til forskel for eleverne. Det behøver ikke nødvendigvis være til fysisk undervisning, det kunne også være en skovtur, bare det at være samlet er vigtigt for dem. Og det vil godt kunne lade sig gøre i praksis uden at bryde med de sundhedsmæssige forskrifter. Når afstandskravet kun er en meter, er der jo plads til mange flere, forklarer Danske Gymnasiers formand Birgitte Vedersø.

 

Kreative tanker

Hvordan det konkret skal foregå, skal være op til den enkelte uddannelsesinstitution, men rundt om på skolerne tænkes der mange kreative tanker om, hvordan man blandt andet ved hjælp af undervisning på skiftehold kan give alle gymnasieelever adgang til nogle timers fysisk undervisning på skolen om ugen.

På Odder Gymnasium har rektor Lars Bluhme syslet med planer om at leje store telte, så man kunne få plads til 1. og 2. g. eleverne og stadig overholde sundhedsmyndighedernes afstandskritierium, men de planer har han indtil videre måttet skrinlægge.

– Det er lidt bekymrende, for når eleverne kommer i gang i august, har de været væk i fem måneder. Den virtuelle undervisning er fin nok, så længe man har en fælles referenceramme og kan sige: Gør som I plejer. Men vi kan mærke på eleverne, at det går ud over motivationen og gejsten, siger Lars Bluhme til Stiften.dk.

 

Overset og glemt

En del elever har også selv i interviews eller læserbreve givet udtryk for stor frustration over at skulle vente helt til august med at komme tilbage i skole, og det kan Birgitte Vedersø godt forstå.

– Nu hvor der er lagt planer for at genindføre en form for fysisk skoledag for både efterskoleeleverne og de større folkeskoleelever, føler 1. og 2.g’erne og 1.hf’erne sig med rette glemt og overset. Vi har fuld forståelse for, at de ikke stod i første række, men vi har været i dialog med undervisningsministeriet om at få dem med i åbningens 3. fase. Indtil videre er det ikke lykkedes at overbevise politikerne, men vi håber stadig, det kan lade sig gøre, siger Birgitte Vedersø.