Kort over Danmarks ungdomsuddannelser

Danmark har generelt set en bred uddannelsesdækning på ungdomsuddannelsesområdet. Kortet nedenfor viser, hvorhenne i landet de forskellige ungdomsuddannelsesudbud (stx, hf, htx, hhx, IB, pre-IB, 2-årig stx og eud) ligger. Kortet er baseret på 2020-udbud, og viser hvorhenne de forskellige udbud er registreret. Samarbejdsaftaler mellem institutioner om at lægge udbud andetsteds er ikke på nuværende tidspunkt med på kortet ved mindre samarbejdsaftalen afspejles i den officielle registrering af udbudsretten. På kortet kan du vælge forskellige filtre og på den måde få vist kortet, som du ønsker.

Hvis du er interesseret i et kort over Danske Gymnasiers medlemmer med dertilhørende kontaktoplysninger, bedes du i stedet klikke her.

Forklaring af kortets begreber og farver: Alle udbudsadresser på kortet er farvet ift., om der kun udbydes almene ungdomsuddannelser, erhvervsrettede eller en kombination mellem de to. “Almen” forstås som stx, hf, IB, pre-IB eller 2-årig stx. “Erhvervsrettet” forstås som htx, hhx eller eud.

Forklaring af kortets filtre: På kortet kan du øverst vælge en række filtre til at udvælge/fravælge bestemte udbud. Hvis du vælger “Ja” ud fra et givent filter betyder det, at alle adresser med det givne udbud vises. “Nej” betyder, at alle adresser med det given udbud fjernes. “All” betyder, at adresser vises uanset, om det givne udbud findes på adressen eller ej. Eksempel: Hvis du vil se alle hf-udbud i Danmark uanset, om der er andre uddannelser på samme adresse, så skal du blot vælge “Ja” under hf-filtret og lade de andre filtre stå på “All”. Hvis du derimod vil have vist adresser, hvor der udelukkende er hf, så skal du klikke “Ja” under hf-filtret og “Nej” under de øvrige filtre.

Hvis du har spørgsmål eller finder fejl, bedes du kontakte Christina Olumeko på col@danskegymnasier.dk