Studentereksamen giver adgang til hundredevis af uddannelser

De nyeste tal over sommerens optag på alle videregående uddannelser viser, at der fortsat er masser af studiemuligheder selv om eksamenskaraktererne ikke er i top.

Andelen af videregående studier helt uden adgangskrav er lang og vidtspredt – uanset om man som nybagt student er interesseret i at fortsætte sine studier med fokus på sprog, naturvidenskab eller noget helt andet.

Opgørelsen viser, at studentereksamen med et gennemsnit på 2 giver eksempelvis adgang til 545 forskellige videregående uddannelser, hvilket giver adgang til over halvdelen af alle kvote 1-uddannelserne.

Er gennemsnittet på studentereksamensbeviset derimod 7, kan man komme ind på 82 pct. af alle videregående uddannelser.

Grafen herunder viser andelen af videregående uddannelser en studentereksamen giver adgang til fordelt på karaktergennemsnit. Grafen tager udgangspunkt i adgangskrav fra 2022.

Uddannelser uden for Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er ikke talt med.