Nyhedsbrev

30. september 2020

Hvordan sikrer vi attraktive gymnasieuddannelser i hele landet?

Det spørgsmål var udgangspunktet for en konference som Danske Gymnasier i samarbejde med Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier afholdt den 29.september 2020.

På konferencen diskuterede elever, rektorer, eksperter og politikere emner som afstand til ungdomsuddannelser, polarisering og behovet for elevfordeling, og der syntes at være bred enighed om at sikre, at unge uden for de store byer fortsat har adgang til et bredt udbud af ungdomsuddannelser af høj kvalitet, eller som Jens Joel (S) rammende udtrykte det:

– Vi vil ikke have uddannelsesørkener.

På grund af coronasituationen blev konferencen afviklet virtuelt. Havde du ikke mulighed  for at følge den virtuelle afvikling, eller er der argumenter du gerne vil gense, så kan du se hele konferencen her.