Nyhedsbrev

4. marts 2024

Af Asger Kjær Sørensen, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Tomas Kempler formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier. Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC

Klimakrise, ældrebyrde, sundhedskrise, inflation, biodiversitetskrise, ressourceknaphed, teknologisk disruption og politisk ustabilitet. Kriser, byrder og udfordringer for fremtiden er mange. Ligesom anbefalinger og forslag til løsninger er endnu flere. Men en fælles forudsætning for, at vi kan løse alle fremtidens problemer, er en veluddannet befolkning.

Så selvom det giver mening, at regeringen investerer i vindmøller, plejehjem og sikre forsyningskæder, så er den vigtigste og mest fundamentale investering, regeringen kan lave at investere i vores ungdomsuddannelser.

For investeringer i ungdomsuddannelserne er en investering i fremtiden. Ikke kun for de generationer af unge, der er, og kommer til at være, elever på skolerne, det giver tilmed også verdens bedste afkast! I en tid, hvor kravene til ungdommen er høje – det er trods alt dem, der skal være hænder og hoveder i løsningen af klimakrisen og sikre fremtidens velfærd – så burde der være stor politisk investeringsvilje, særligt når vi gang på gang hører, at statskassen har penge nok.

Ifølge ROCKWOOL fonden vil BNP stige med en mia. kr., hvis 10.000 flere personer får en uddannelse ud over grundskolen. Det svarer til ca. 100.000 per. person. Så når politikerne taler om at øge arbejdsudbuddet, skulle de i stedet se til produktivitetsstigninger f.eks. gennem uddannelse og kvalifikationer i arbejdsstyrken. Det er en mere varig kilde til vækst, men forudsætningen for dette er et stærkt uddannelsessystem.

Der er brug for forsat at investere i vores ungdomsuddannelser for at sikre, at vi kan bevare den høje kvalitet. Gør vi ikke det, risikerer vi, at flere elever ikke bliver så dygtige som de kan. Det er synd – ikke bare for eleverne, men også for samfundet, fordi vi på den måde går glip af et vigtigt potentiale.

I en tid, hvor unge står over for enormt pres og krav om at løse alle fremtidens udfordringer, bør politikerne erkende, at en stærk og veluddannet ungdom er nøglen til Danmarks fremtidige velstand. Investeringer i uddannelse handler ikke alene om en håndsrækning til en generation der skal så meget, men er en investering med et imponerende afkast: en veluddannet befolkning, der kan drive innovation og produktivitet og derigennem sikre fremtidens Danmark.

Lad os sammen løfte vores ungdomsuddannelser og investere i fremtiden – det giver trods alt verdens bedste afkast.

Artiklen blev bragt i AvisenDanmark 01/02/2024