Nyhedsbrev

12. august 2023

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, og Ole Heinager, formand for DEG-L

Lige om lidt starter et nyt skoleår. Over hele landet sidder lige nu en masse unge mennesker, der gik ud af folkeskolen lige før sommeren, og nu skal i gang med en ungdomsuddannelse. Mange af dem er helt naturligt spændte, nysgerrige og nervøse. De står overfor et nyt kapitel i deres liv, og de skal møde en masse, som de ikke kender, finde nye venner og lære på en anden måde end i folkeskolen.

Det er vigtigt, at de unge mennesker får en god start på deres ungdomsuddannelse, og på det ungdomsliv de nu tager hul på. Ungdomsuddannelserne gør en stor indsats for at sikre, at alle får så god en start som muligt. Vores ærinde her er, at få fokus på den rolle som alkohol ofte får i de nye elevers sociale fællesskaber – eller rettere, den rolle som det kan få.

Alkoholkulturen blandt børn og unge i Danmark er helt særegen, når man sammenligner med andre lande i Europa. Danske unge begynder at drikke tidligt, og markant flere danske 15–16-årige har drukket sig fulde inden for en periode på 30 dage, sammenlignet med de andre europæiske lande.

Den alkoholkultur har konsekvenser i form af skader, ulykker og desværre også dødsfald, ligesom alkohol påvirker de unges hjerne, så de bl.a. ikke er så gode til at koncentrere sig og lære. Det er jo paradoksalt, når det er i en periode af livet, hvor der gøres rigtig meget for at de unge skal dygtiggøre sig. Men den usunde alkoholkultur har også betydning for de sociale fællesskaber, hvor børn og unge mødes. Det er ofte alkoholen, der bliver omdrejningspunktet for fester og andre arrangementer, og ikke de sociale fællesskaber.

Sundhedsstyrelsen kom i 2022 med nye udmeldinger om genstandsgrænser, og her anbefales det, at børn og unge under 18 år slet ikke drikker alkohol. Og på ungdomsuddannelserne er det i de sidste mange år efterhånden blevet normen, at skolerne har en alkoholpolitik, så de nye elever kan mødes og lære hinanden at kende, uden at der så at sige hældes alkohol ud over det hele. Men vi mangler noget – vi mangler forældrene.

De unge – eller børnene, alt efter temperament – er jo på ingen måder voksne. De har brug for nogle voksne, der hjælper og guider dem – også når de begynder på en ny skole. Selvom det ikke altid kan føles sådan, så ved vi, at de unge rent faktisk lytter til, hvad deres forældre siger. De gør måske ikke altid, hvad forældrene ønsker, men hvis de har noget at navigere efter, gør vi det meget lettere for dem. Det gælder generelt, og det gælder i forhold til alkohol.

Vi har brug for, at forældre aktivt støtter op om den linje, som deres skole har i forhold til alkohol. Hvis skolen har vedtaget, at der ikke skal være alkohol til fester i de første måneder af skoleåret – for at de nye elever kan mødes uden alkohol – så nytter det jo ikke, at forældrene åbner dørene for private fester med spiritus. Forsøg i stedet at bakke op om skolen beslutning, og tal med børnene om, hvorfor det mon er blevet besluttet.

Der er også forældre, som har travlt med at videregive forventninger til deres børn om de fester, de nu skal til at have, og al den alkohol, de skal drikke. Det kan komme til at virke som et pres på de unge for at drikke. Og det skal siges, at der drikkes rigeligt i forvejen. Der er naturligvis unge, der ikke synes det er en god ide at holde igen med alkoholen, men det er vigtigt at være opmærksom på, at de fleste unge synes alkohol fylder for meget, at unge selv drikker for meget, og at de oplever et pres for at drikke alkohol. Så for at skabe en mere inkluderende skole- og festkultur, er det nødvendigt at rykke ved den alkoholkultur, der er dominerende.

Tal med jeres børn om den nye uddannelse, om de nye klassekammerater og om alt det spændende og sjove de skal lave i de næste år – og sæt nogle fornuftige rammer for alkoholen, som harmonerer med skolens. Vi kan ikke ændre alkoholkulturen i skolen alene, men hvis alle ansvarlige voksne arbejder sammen, kan vi. Det er både skoleledelserne, lærere, forældre og politikere nationalt og lokalt, som har et ansvar for at ændre den alkoholkultur, som har udviklet sig, og som har store konsekvenser for de unge.

Artiklen blev bragt i Avisen Danmark d. 12/08/2023.