Nyhedsbrev

20. februar 2019

Regeringens fortsatte besparelser på gymnasieområdet rammer nu så bredt, at de ikke kun kan mærkes på udkantsgymnasierne.

En ny undersøgelsen som Danske Gymnasier har foretaget blandt sine medlemsinstitutioner viser, at hvert tredje gymnasium nu forventer røde tal på budlinjen, når regnebrættet for 2018 opgøres.

Helt konkret har 32 procent svaret, at de forventer et underskud på budgettet.
38 procent forventer et resultat ”tæt på nul”, mens blot 30 procent regner med et egentligt
overskud.

Et kig i krystalkuglen giver ikke næring til optimisme. Bare to procent af alle gymnasierne, vurderer, at deres økonomi ikke bliver særligt udfordret i de kommende år.

Rektorerne peger entydigt på “omprioriteringsbidraget og andre besparelser”, som årsag til gymnasiernes trængte økonomi.

Men 61 procent også siger at faldende elevtal er en væsentlig årsag til den økonomiske smalhals.

– Når man har et underskud, må man tære på sin egenkapital, men det er en kortvarig
løsningsmodel, understreger Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø.

Hun vurderer, at de fleste skoler kan klare et underskud “i et par år”.

– Men derefter begynder det at blive rigtig alvorligt, og konsekvensen vil være, at man ikke kan betale regninger og løn, understreger hun.

 

Læs hele notatet om Gymnasiernes forventninger til deres økonomi