Nyhedsbrev

22. juni 2018

Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier tager sammen sigte på at få en god og sund skolestart efter sommerferien. Skolernes alkoholpolitik i forbindelse med introarrangementer og ture har indflydelse på læringen.

Fulde af forventning

49 pct. af unge 16-20-årige oplever, at der bliver drukket for meget til fester på deres uddannelsessted. Desuden mener 38 pct., at der skal være strammere regler for indtagelse af alkohol på ungdomsuddannelser. Det er de tørlagte tal fra en undersøgelse, foretaget af Megafon for Sundhedsstyrelsen.

På den baggrund går Sundhedsstyrelsen nu sammen med Danske Gymnasier i en fælles henvendelse til skolerne om at pudse alkoholpolitikken af forud for skolestarten efter sommerferien.

  

Vigtig linje

I brevet, som er underskrevet af enhedschef Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen og formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier, lyder det bl.a.:

”Den linje skolen lægger i forhold til sociale arrangementer som fester, introture, studieture, fredagscafeer mv. får stor indflydelse på de unges rusmiddelkultur og videre indflydelse på elevkulturen og elevernes fællesskaber og læring. Her har særligt skolens alkoholpolitik en afgørende betydning”.

  

Gode eksempler

I brevet peges der samtidig på, at mange skoler allerede har taget initiativer på området, som kan inspirere andre. Eksempelvis har gymnasier på Fyn og Sjælland udarbejdet fælles kodeks for alkoholpolitik, og der er også eksempler på skoler, som har indført røgfri skoletid.

Men skal skolen lykkes med disse initiativer, kræver det også, at eleverne inddrages i processen, lyder det i den fælles henvendelse.

  

Læs fælles henvendelse til rektorer om alkohol og tobak