Nyhedsbrev

Vi tager del i fremtidens gymnasieskole

Høringssvar

Danske Gymnasier tager aktiv del i udformningen af den danske gymnasieskole – heriblandt gennem høringssvar til Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet. Herunder finder du vores arkiv af høringssvar.

Den 25. november 2021: Danske Gymnasiers høringssvar vedr. udkast til to bekendtgørelser om hhv. frister og offentliggørelse ved fastsættelse af
lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2022/23 samt optagelse på de gymnasiale uddannelser og kapacitetsfastsættelse på institutioner for
almengymnasiale uddannelser.

Den 24. november 2021: Danske Gymnasiers høringssvar vedr. lovforslag om forlængelse af Børne- og Undervisningsministeriets nødlov.