Nyhedsbrev

15. januar 2024

Der mangler arbejdskraft i Danmark, og det har fået politikerne til at rette blikket mod de mange unge, der tager et eller flere sabbatår efter studentereksamen. Regeringen forestiller sig, at man ved at hæve adgangskravet til gymnasiet kan sikre, at de, der kommer ind, også er de, der fortsætter direkte på en videregående uddannelse uden svinkeærinder.
Desværre findes der ikke sådanne snuptagsløsninger.

– Det er ikke udelukkende svage elever, der tager mange sabbatår. En del af sabbatisterne, har en studentereksamen med et højt gennemsnit og en del af dem, havde også gode karakterer med fra folkeskolen, så derfor vil et højere adgangskrav ikke automatisk få færre til at holde sabbatår, siger Danske Gymnasiers formand Henrik Nevers.

Fem forslag

I politikpapiret Indsatser, der kan styrke studenters overgang til erhvervskompetencegivende uddannelse peger Danske Gymnasier sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening på fem konkrete forslag til, hvordan flere studenter kommer hurtigere i gang med at læse videre.
De fem forslag er:
1) Alle gymnasieelever skal have ret til individuel vejledning
2) Studiepraktik skal være obligatorisk for alle gymnasieelever
3) Studievalg Danmark skal have hjemmel til at kontakte sabbatister
4) Analysegrundlaget for overgangsfrekvens fra gymnasiet og videre skal omfatte alle typer af uddannelse
5) Samarbejdet på tværs af lærere og vejledere skal styrkes

De tre organisationers fælles forslag er også omtalt i denne artikel fra Altinget Uddannelse 11. januar 2024