Nyhedsbrev

14. juni 2018

På havnen i Allinge blev der taget godt imod Danske Gymnasiers nye udspil om mere fleksibilitet i ungdomsuddannelserne.

Der bliver færre unge, og det bliver sværere at drive ungdomsuddannelser i yderområderne – så hvordan strikker man et system sammen, som gør, at unge fra alle dele af landet får sig en god uddannelse? Det havde Danske Gymnasier sat sig for at finde svar på – i en folkemødedebat ved molen i Allinge Havn.

Formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier, havde til formålet et nyt udspil med under armen, der, som svar på udfordringen, vil gøre uddannelsessystemet mere fleksibelt. Og bl.a. formand Ole Heinager fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, kvitterede positivt for udspillet. Han vil gerne være med til at prøve noget nyt.

– Jeg tror, det er på tide, at vi slår pjalterne sammen og tænker i et sammenhængende system, sagde han.

  

Tager ansvar

Forslaget fra Danske Gymnasier skal ikke bare sikre tilbud om ungdomsuddannelser over hele landet. Det skal også være med til at løse manglen på arbejdskraft – og ikke bare den faglærte.

– Vi kommer ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd også til at mangle 39.000 på de mellemlange videregående uddannelser og nogle på de lange videregående uddannelser, sagde Birgitte Vedersø.

Men hvorfor skal Danske Gymnasier i det hele taget melde sig på banen i den forbindelse. Det går jo godt for gymnasierne, hvor de unge strømmer til, så hvad er lige problemet. Det spurgte Birgitte Vedersø sig selv om og gav også selv svaret:

– Vi er sat i verden som en vigtig samfundsinstitution, og derfor har vi også et ansvar for at løse den samfundsudfordring, der ligger i, at for få vælger at blive faglærte. Vi kan være med til at løse den udfordring, og der er også behov for en opkvalificering generelt af arbejdsstyrken, sagde hun.

  

Ok at flekse

Konkret om udspillet sagde Birgitte Vedersø bl.a.:

– Vores forslag lægger op til, at man kan vælge eud som en uddannelse efter et eller flere år med en anden ungdomsuddannelse. Det skal stadig være muligt at tage eud som en ungdomsuddannelse, men hvis vi også skal tage konsekvensen af, at det allerede er sådan, at de fleste er meget voksne, når de tager en eud i dag, kan vi samtidig gøre eud til en uddannelse, som ligger efter det gymnasiale niveau, sagde Birgitte Vedersø. Hun pegede desuden på, at der skal skrues op for den dannelse, de unge skal have med sig.

  

Måske for teoretisk

Ole Heinager er dog lidt bekymret for, at et sådant system kan blive for teoretisk og bogligt for nogle unge. Han ser gerne, at der kommer mere fokus på ”praksisfaglighed”.

– Men lad os sætte os sammen og se på det, inden vi laver for mange kasser, sagde han imødekommende.

– Vi er også meget stemt for – og en del af vores forslag går ud på – at vi skal styrke praksisfagligheden i grundskolen, svarede Birgitte Vedersø.

Og sådan blev der lagt byggeklodser til et nyt system for ungdomsuddannelser ved molen i Allinge Havn. Der var også plads til et langt kig ud over den uddannelsespolitiske horisont.

– Den uddannelse, man tager, er jo ikke den, man bruger 20 år efter. Det, man skal lære, er at håndtere forandringens vinde, sagde formanden for Udvalget for Regional Udvikling og EU i Danske Regioner, Carsten Kissmeyer.