Nyhedsbrev

Eksempel på undervisning i digitale krænkelser

Undervisningsforløb: Elever hjælper venner, som er ofre for en digital sexkrænkelse

Deling af billeder uden samtykke kan blive et tema i undervisningen f.eks. i dansk eller mediefag. Undervisning om digitale sexkrænkelser kan handle om at lade eleverne skrive noveller og digte i faget dansk med et indhold, der handler om digitale sexkrænkelser i form af deling af billeder med et privat indhold uden samtykke.Delmålet med undervisning om digitale sexkrænkelser er at sætte fokus på det hjælpearbejde, der finder sted fra ven til ven uafhængigt af det omfattende hjælpearbejde som forældre, studievejleder og politi bidrager med. Gensidig forståelse for de udfordringer unge møder, når et billede eller en video deles uden samtykke, er en vigtig del af hjælpearbejdet. De unge skal forstå at de kan hjælpe en kammerat, som bliver offer for ulovlig billeddeling.

Undervisningsforløbet som præsenteres her er udviklet af Pia Thorbøll lektor på Espergærde Gymnasium i fransk, dansk og mediefag. Pia har været tilknyttet projektet siden projektstarten tilbage i 2016.

Rammerne

Først får eleverne et kort oplæg om, hvordan hjælpearbejdet på skolen håndteres af studievejleder, SSP eller politiet. Herefter får de unge 2 uger til at skrive digte og noveller om digitale krænkelser. Temaet er “Hvordan hjælper jeg en kammerat, som har været udsat for en digital sexkrænkelse”. Læreren gennemgår rammerne for opgaven både indholdet men også det læringsindhold, der er bundet til faget. Til arbejdet med at skrive digte og noveller er det fordelagtigt, hvis læreren gennemgår temaer omkring indhold, vinkling, argumentationsmodel og appelformer.  Eleverne diskutterer efter de har afleveret indholdet og den sproglige og grammatiske form, som ses i de skrevne digte og noveller. Parallelt med det diskuterer de unge konkret, hvordan de kan hjælpe en kammerat bedst, hvis vedkommende er offer for billeddeling.

Undervisningsforløbet kan med fordel tilpasses til 3 uger.

Eksempel på undervisningsplan for første modul

Emne: sproglige – og mediemæssige perspektiv

  1. modul à 95 min

Sproget i det offentlige og private rum

Lektie: Læs de to artikler om at få delt sit billede uden samtykke

Opgave 1: Arbejde i gruppe à 3 personer og diskuter følgende:

  • Overvej hvad er teksternes indhold
  • Hvad er teksternes vinkling og hvorfor?
  • Hvad er teksternes overordnede budskab? Opstil en argumentationsmodel
  • Hvilke appelformer er særligt fremtrædende og hvorfor?
  • Give en karakteristik af sproget. Find og begrund med eksempler fra teksten.
  • Overvej om der er forskel på teksternes kommunikationssituation og hvorfor?

Spørgsmål til opsamlingen med eleverne:

Hvilke holdninger kan der være til diskussionen om billeddeling uden samtykke?

Hvad synes I om den måde de forskellige sager om billeddeling præsenteres i medierne, og hvad er formålet med de forskellige fremstillinger?

Eksempler på digte og noveller fra undervisningsforløbet i projektet

Tekst 1. Blogindlæg

Hej Bloggen. Det er gået lidt tid, men nu er jeg tilbage igen.

Jeg har i længere tid gået med nogle tanker, og nu er jeg kommet frem til, at jeg gerne vil dele dem med jer, for jeg kan ikke holde det inde mere. Mine tanker tager udgangspunkt i en situation, jeg har oplevet for ikke så lang tiden siden. og det er, desværre, et emne som er meget aktuelt for tiden. Jeg har for nyligt set et intimt billede af en af mine venner. Og jeg har været meget splittet omkring, hvad jeg skulle gøre og hvad jeg følte omkring det. Det første jeg tænkte, da jeg så billedet var: “Ved hun selv at dette cirkulerer rundt på nettet?” Og hvis ja bliver jeg da nødt til at være der for hende. Men er hun ikke klar over det. ville jeg sørge for, at hun fik det at vide, så hun ikke skulle rende rundt i uvished. Jeg valgte så, at fortælle hende det i et privat forum, kun med hende og jeg, så hun ikke skulle være bange for, hvordan hun kunne reagerer. Der skulle være plads til at hun kunne græde, grine eller bare være hvis det var det hun havde brug for. Fordi der er ingen der kan forvente hvordan reaktionen bliver.

Hun blev selvfølgelig meget berørt af det, og kunne ikke rigtig forstå hvordan det er sket. Hun havde jo bare haft sex med hendes ekskæreste, og nu lå der billeder af det på nettet. Det tog noget tid, før hun kunne forstå hvad der skete. Og hendes reaktion kom bag på mig. Hun græd og spurgte mig, hvordan hun dog skulle fortælle det til hendes forældre. Og ja, hvordan gør man så det? Man har jo et indtryk af, at ens forældre ser én som et lille engelbarn, som ikke kan gøre noget galt. Men det er jo bare ikke sådan virkeligheden hænger sammen. Virkeligheden er hård. Dårlige ting sker for gode mennesker, og det må vi, på en eller anden måde, se i øjnene.

Men det laver ikke om på, at vi skal behandle hinanden ordentligt. Vi skal behandle hinanden med respekt, som var det os selv. Så til dig derude. Til dig, som selv kunne finde på at dele et nøgenbillede af en anden. Eller til dig, som synes det er en ubetydelig ting. hvad sker der i dit hoved? Det gør dig hverken mere sej eller populær. Tænk på de følger som dine handlinger har. Du ved ikke hvilken effekt dine handlinger har på pigen/drengens fremtid. Eller din egen. Du skal forstå, at når du deler et billede af en anden person, så går det lige så meget ud over dig selv som offeret. Pigen, eller drengen, skal kæmpe med nogle psykiske problemer, men du kan blive straffet for børnepornografi. Dette kommer på din straffeattest, og kommer til at have stor betydning for din egen fremtid.

Tekst 2. Lille spejl på væggen der

Lille spejl på væggen der, hvad fanden skete der lige der?

Delte du lige det billede der?

Det startede ud som blot et billede

Nu er det endt som en tragedie

Jeg sendte det kun til dig

Men nu har du krænket mig

Det startede ud som en leg,

men endte som en kæmpe fejl

Jeg er et sted hvor glæde og håb ikke findes

Kun hvor smerte og sorg mindes

Er der mon nogen der vil forstå det?

Får jeg mon igen en kæreste

der denne gang ikke vil mig det værste?

Tilliden fejlede, så nu kigger jeg i spejlet.

Er min fremtid lys og klar?

Eller bare nøgen og sårbar

Men en ting er sikkert,

får ingen det at vide,

vil jeg blive ved med at lide

Lille spejl på væggen der……

Tekst 3. Igen og igen

en dreng, en pige, et billede.

mit der blev til dit

dit der blev til alles

alle har nu hørt

alle har nu set

hvem er pigen på billedet?

hvem er pigen?

med rystende hænder

bankende hjerte

og lukkede øjne

sletter jeg igen

og igen

og igen

Når solen står op igen

starter det hele forfra

igen

og igen