Nyhedsbrev

26. april 2018

1.350 elever og 115 lærere fra Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole skal senest ved årsskiftet 2021/22 samles på ét gymnasium på Studentervænget i Horsens.

Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium vil fusionere, og det nye gymnasium skal hedde Horsens Gymnasium & HF. Det har de to skolers bestyrelser i fællesskab besluttet. Det har ifølge en fælles pressemeddelelse været undersøgt, om man skulle bygge et helt nyt gymnasium, men den løsning er for dyr, lyder det.

Sammenlægningen indebærer derfor, at de to gymnasier flytter sammen på Studentervænget 2 i Horsens. Det skal efter planen ske fra august 2021 eller senest fra årsskiftet 2021/22.

  

Udvider faciliteter

– Vi skal bruge tiden indtil da på at udvide faciliteterne på Studentervænget, bl.a. for at få plads til lærere og elever fra de to skoler. Vi får flere studieretninger og valgfag, og indretningen i nybyggeriet skal både rumme traditionelle klasseværelser og fleksible lokaler med fokus på elevaktiverende arbejdsformer, siger rektor på Horsens Statsskole Flemming Steen Jensen bl.a. i pressemeddelelsen.

  

Omverdenens forventning

De to skoler håber med fusionen på at skabe et endnu stærkere undervisningstilbud til stx- og hf-eleverne, og så skal der opbygges et godt fællesskab blandt både elever og lærere.

– Ved at lægge kræfterne sammen kan vi endnu højere grad opfylde forventningerne til os fra omverdenen. Vi har i forvejen et godt samarbejde med grundskolerne i Horsens og Hedensted, med de øvrige ungdomsuddannelser i byen og med VIA University College samt universiteterne, og det vil kun blive styrket med sammenlægningen, siger rektor Jens Skov, Horsens Gymnasium.

  

Rettidig omhu

De to skoler gør opmærksom på, at de begge i dag er ”særdeles velfungerende med gode resultater, stabil og god søgning og en god økonomi. ” Derfor understreger de også, at ”sammenlægningen er rettidig omhu for at ”kunne imødegå fremtidige udfordringer og besparelser. ”

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal være rektor for det nye Horsens Gymnasium & HF.