Nyhedsbrev

15. juli 2022

Af Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier

Årets Folkemøde på Bornholm bød på mange spændende debatter, men nu, hvor vi er vel hjemme igen og har haft tid til at fordøje opleverne, står en ting særlig skarpt: S-politikerne over en bred kam syntes at være sendt i byen med et budskab om at tale de almene gymnasier ned under gulvbrædderne. Det gjaldt uanset om debatterne handlede om uddannelse til fremtidens arbejdsmarked, om den grønne omstilling eller om mere teknologiforståelse i uddannelsessystemet.

Det er ikke rimeligt og det er heller ikke sandt.

60 pct. af dem, der tager en videregående uddannelse inden for de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering og Mathematics), det vil groft sagt sige en ingeniøruddannelse eller en anden naturvidenskabelig uddannelse, har en studentereksamen fra stx med i rygsækken. Folk med den type uddannelser kommer i høj grad til at levere de grønne løsninger, der vil forme morgendagens samfund, så det er derfor forsimplet at give indtryk af, at den grønne omstilling alene handler om at havde tilstrækkeligt med håndværkere til at opstille ladestandere til elbiler og montere vinger på vindmøllerne. Faktum er, at vi for at nå i mål med den grønne omstilling og bevare Danmarks rolle som grønt foregangsland bliver nødt til at finpudse eksisterende teknologi og udvikle, re-designe og opfinde ny teknologi, ligesom vi har brug for kommunikationsfolk til at oplyse om bæredygtige valg, og samfundsfagligt uddannede til at lave rammer og regler. Der er med andre ord mange måder unge kan gøre en positiv forskel for klimaet.

Vi er med på, at det et problem, at alt for få unge vælger en erhvervsuddannelse, men klimadagsordenen er alt for vigtig til ”bare” at blive brugt som spin for at lokke elever til at vælge bestemte ungdomsuddannelser. Og man får altså ikke flere til at gribe murerskeen, polsøgeren eller waterpasset ved at forsøge at presse unge mennesker ind på uddannelser, de ikke ønsker eller ved at tale de uddannelser ned, som de vælger. I stedet skal man tænke alternativt for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Det er nemlig vigtigt, at vi har stærke og gode erhvervsskoler i Danmark, og vi hilser tiltag, der kan bringe os i den retning velkommen.

Stx er en ungdomsuddannelse, der både danner og uddanner eleverne til fagligt kompetente og livsduelige mennesker med indsigt i en bred vifte af fag og metoder og med evnen til at tænke kritisk. Alt sammen kvalifikationer, som kan bruges i en meget bred vifte af de korte-, mellem- og langevideregående uddannelser, og mange vil efterfølgende få uddannelse og job indenfor den grønne omstilling.

Så ja, vi skal bruge gode, kompetente håndværkere, men vi skal også bruge gode og kompetente ingeniører, designere, biokemikere, og vi skal bruge en masse dygtige akademikere til at implementere, kontrollere og certificere de nye grønne løsninger. Vi skal bruge skarpe HK’ere til at gennemføre grønne indkøb og kreativt kantinepersonale til at sørge for en mere bæredygtig kantinedrift. Så lad være med at tale nogen uddannelser ned, når sandheden er, at der er brug for unge med mange forskellige uddannelser for at skabe den nødvendige forandring i en mere digital og mere grøn og bæredygtig retning. Lad os i stedet styrke og intensivere det samarbejde, der allerede i dag eksisterer mellem almene gymnasier, og erhvervsskoler på klimaområdet, så vi sammen kan skabe den grønne udvikling klimaet har brug for.

Indlægget blev bragt i Jyllands-Posten