Nyhedsbrev

12. juni 2018

Sæt retning og vær opmærksom på det driftsnære – så kan god offentlig ledelse blive endnu bedre, lyder det fra Allan Søgaard Larsen. Formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier, er enig. Hun opfordrer desuden politikerne til at følge Ledelseskommissionens anbefaling om at have tillid til offentlige ledere.

Regeringens ledelseskommission har præsenteret 28 anbefalinger, som ifølge Ledelseskommissionens formand Allan Søgaard Larsen kan gøre god dansk offentlig ledelse endnu bedre.

  

En særlig disciplin

Anbefalingerne blev præsenteret – og afleveret til innovationsminister Sophie Løhde på et pressemøde tirsdag. Allan Søgaard Larsen slog i præsentationen fast, at offentlig ledelse er en helt særlig ledelsesdisciplin.

– Den entydighed, som er i den private sektor, er der ikke. Der er meget mere interessehåndtering og interessevaretagelse. Man kan ikke bare knipse med fingrene og sige, at hvis I nu gør, som i x-private virksomhed, bliver alt godt og fint. Det kan man ikke, sagde han.

  

Visionær ledelse virker

Han understregede vigtigheden i, at offentlig ledelse først og fremmest skal skabe værdi for borgerne – borgeren skal i centrum.

– Og visionær ledelse gør en forskel – det at sætte retning og perspektiv er helt centralt, sagde Allan Søgaard Larsen, der tilbød flere eksempler på, hvor ledelse gør en forskel for borgeren. Eksempelvis fra et udviklingsprojekt på Tåsingeskolen.

– Vi har set et resultat, hvor man har været i stand til løfte antallet af børn og unge med fem pct. point i forhold til, hvor mange, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Og hvis vi et øjeblik leger, at vi gennem ledelse gør det, så ville der samlet set være 35.000 flere unge, der var på vej gennem ungdomsuddannelserne, sagde han.

  

Tæt på driften

Allan Søgaard Larsen påpegede desuden, at lederne skal have et større blik for det driftsnære arbejde og udviklingen af driften. Noget, som vækker genkendelse hos formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø.

– Det er en helt central anbefaling i forhold til praksis i gymnasiet. Første anbefaling handler jo om, at borgeren skal i centrum, og hos os er det eleverne, som er i centrum. Det er elevernes læring, som skal være det, vi måler al aktivitet op imod. Og hvis ikke lederne er med ude i praksis, så bliver det også for svært at forholde sig til, hvilken direkte effekt, de forskellige aktiviteter har på elevernes læring, siger Birgitte Vedersø.

  

Respekter armslængdeprincippet

Hun mener, at de fleste anbefalinger er genkendelige for sektoren og faktisk også er områder, hvor man allerede er nået langt. Et par af anbefalingerne handler om ledere, som har et forvaltningsniveau over sig i form af f.eks. en kommune og en region, hvilket er knap så relevant i gymnasieverdenen.

– Men ellers er anbefalingerne meget relevante. Lederen skal sætte retning, sætte holdet og udvikle sig. Og det er alt sammen noget, som passer godt til gymnasierne. Endelig er det også yderst relevant med anbefalingen om, at politikere skal have tillid til ledelserne. Det er meget vigtigt, at politikerne respekterer armslængdeprincippet og respekterer, at når man har truffet en politisk beslutning, så skal man lade implementeringen foregå lokalt hos dem, der har forstand på det. Og man skal give sig tid til at lade tingene virke i stedet for at lade sig dirigere af enkeltsager, understreger Birgitte Vedersø.

Anbefalingerne skal nu bidrage til regeringens kommende sammenhængsreform, som bl.a. skal skabe mere sammenhæng på tværs af den offentlige sektor.

  


7 budskaber med 28 anbefalinger fra Ledelseskommissionen
  1. Borgeren skal i centrum
  2. Politikerne skal have tillid til ledelse
  3. Samarbejdssystemet skal forenkles
  4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften
  5. Ledere skal sætte retning
  6. Ledere skal sætte holdet
  7. Ledere skal udvikle sig.

  

Læs anbefalingerne