Nyhedsbrev

Grundskyld

Nogle kommuner fritager gymnasier for betaling af grundskyld, mens andre kommuner opkræver grundskyld. Der er store forskel i udgiftsniveauet hos de gymnasier der opkræves kommunal grundskyld. Udgiften for gymnasierne ligger i spændet 40.000-1.500.000 kr. årligt. I 2020 var der 47 kommuner der fritog gymnasierne for betaling af grundskyld. Begrundelserne er typisk, at nabokommuner også fritager gymnasier for grundskyld, samt at kommunen vederlagsfrit kan benytte gymnastiksale og øvrige lokaler på gymnasierne til arrangementer indenfor kultur og fritidsområdet mv.

Institutioner der ønsker at gå i dialog med deres kommune om fritagelse for grundskyld er velkomne til efter behov at kontakte sekretariatet for mere information.