Grundskyld

Nogle kommuner fritager gymnasier for betaling af grundskyld, mens andre kommuner opkræver grundskyld. Der er store forskel i udgiftsniveauet hos de gymnasier der opkræves kommunal grundskyld. Udgiften for gymnasierne ligger i spændet 40.000-1.500.000 kr. årligt.

Sekretariatet har set nærmere på, hvordan fritagelsen for grundskyld fordeler sig rundt om i landet. Nedenstående kort viser, hvilke kommuner der i 2020 fritog gymnasier for betaling af grundskyld.

Blandt de 47 kommuner, der fritager gymnasierne for betaling af grundskyld er begrundelserne typisk, at nabokommuner også fritager gymnasier for grundskyld, samt at kommunen vederlagsfrit kan benytte gymnastiksale og øvrige lokaler på gymnasierne til arrangementer indenfor kultur og fritidsområdet mv.

Institutioner der ønsker at gå i dialog med deres kommune om fritagelse for grundskyld er velkomne til efter behov at kontakte sekretariatet for mere information.