Fuldførelse og karakterer

Generelt er de almengymnasiale ungdomsuddannelser kendetegnet ved en høj fuldførelsesprocent, både set i forhold til andre ungdomsuddannelser og i forhold til videregående uddannelser.

Fuldførelsesprocenten lå i skoleåret 2019/2020 på 89 procent for stx-uddannelsen og 75 procent for hf. På stx-uddannelsen har fuldførelsesprocenten ligget stabilt over en årrække, mens fuldførelsesprocenten på hf er steget fra 67 procent i 2016/2017 til 75 procent i 2019/2020. De nævnte fuldførelsesprocenter tager ikke højde for de elever, der skifter til en anden ungdomsuddannelse. En stor del af de elever, der frafalder vil således fuldføre en anden ungdomsuddannelse.

Gymnasieskolerne leverer fagligt dygtige studenter til de videregående uddannelser. Den mangeårige stigning i antallet af elever i det almene gymnasium har ikke haft negativ indflydelse på de kompetencer, de nyudklækkede studenter har opnået. Elever fra stx er sammen med elever fra htx, dem, der får de højeste karakterer til studentereksamen.

Det gennemsnitlige karakterniveau oplever en lille stigning over tid. Karaktergennemsnittet på stx-uddannelsen er i årene 2013-2020 steget med 0,6 karakterpoint. Hf er i samme periode steget med 0,3 karakterpoint. I 2021 lå landsgennemsnittet for stx-studentereksamen på 7,7 og for hf-eksamen på 6,3.