Nyhedsbrev

25. februar 2023

De almengymnasiale ungdomsuddannelser er kendetegnet ved en høj fuldførelsesprocent, både set i forhold til andre ungdomsuddannelser og i forhold til videregående uddannelser. Samtidig leverer gymnasieskolerne fagligt dygtige studenter til de videregående uddannelser.

Fuldførelsesprocenten lå i skoleåret 2021/2022 på 88 procent for stx-uddannelsen og 72 procent for hf. Således har stx-uddannelsen den højeste gennemførselsprocent af alle ungdomsuddannelser. På stx-uddannelsen har fuldførelsesprocenten ligget stabilt over en årrække, mens fuldførelsesprocenten på hf er steget fra 67 procent i 2016/2017 til 72 procent i 2021/2022. De nævnte fuldførelsesprocenter tager ikke højde for de elever, der skifter til en anden ungdomsuddannelse. En stor del af de elever, der frafalder vil således fuldføre en anden ungdomsuddannelse.

Figur 1 – Størstedelen af eleverne gennemfører den gymnasiale ungdomsuddannelse de påbegynder

Karakterer
Gymnasieskolerne leverer samtidigt fagligt dygtige studenter til de videregående uddannelser. Den mangeårige stigning i antallet af elever i det almene gymnasium har ikke haft negativ indflydelse på de kompetencer, de nyudklækkede studenter har opnået. Elever fra stx og htx er dem, der får de højeste karakterer til studentereksamen.

Figur 2 – Det gennemsnitlige karakterniveau er steget over tid og stx-studenter er, sammen med htx, i toppen

Det gennemsnitlige karakterniveau oplever en lille stigning over tid. Karaktergennemsnittet på stx-uddannelsen er i årene 2012-2022 steget med 0,7 karakterpoint. Hf er i samme periode steget med 0,2 karakterpoint. I 2021 lå landsgennemsnittet for stx-studentereksamen på 7,7 og for hf-eksamen på 6,1.