Nyhedsbrev

20. november 2018

Danske Gymnasiers bud på, hvordan vi fremover skal indrette systemet af ungdomsuddannelser, blev præsenteret på årsmødet. Fleksibilitet er nøgleordet.

Danske Gymnasiers bud på et fremtidigt system af ungdomsuddannelser – Flexication møder dannelse – blev præsenteret på årsmødet i Nyborg.

Med flexication menes ”et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem, der giver den unge mulighed for at realisere sit fulde potentiale ved at sammensætte sin egen uddannelse og sikre sig stærke kompetencer til arbejdsmarkedets mange muligheder. ”

I overordnede træk indeholder udspillet:

  • Større fleksibilitet for unge
  • Bedre sammenhæng på langs og på tværs
  • Bred geografisk dækning
  • Uddannelsernes indhold skal definere strukturerne – ikke omvendt
  • Lige regler for fusioner uanset institutionstype.

  

Læs udspillet Flexication møder dannelse