Nyhedsbrev

7. april 2021

De naturvidenskabelige studieretninger og valgfag er blevet mere populære siden gymnasiereformen

Gymnasiereformens intention om at styrke de naturvidenskabelige fag på de almene gymnasier ser ud til at være lykkedes. Det viser en ny undersøgelse, som Danske Gymnasier har foretaget blandt 3.g-eleverne på sine medlemsskoler.
Undersøgelsen viser, at andelen af 3.g’ere, der har naturvidenskabelige fag på A- og B-niveau i 2020 (og som dermed er den første årgang, der har taget hele deres gymnasieuddannelse efter reformen i 2017), er markant højere end den årgang, der blev studenter i 2018. Tallene mellem studenter, der blev færdige i 2020 og 2021, er stort set identiske, hvilket understreger, at stigningen i andelen af 3.g’ere med naturvidenskabelige fag på A- og B-niveau ikke var et tilfælde.
Den største stigning finder man på Biologi B og Kemi B, der begge er vokset med 9 procentpoint. Også Matematik A og B har oplevet en fremgang og er steget med henholdsvis 6 og 2 procentpoint.

Undersøgelsen viser desuden, at den gennemsnitlige elev i 2020 har flere STEM-fag på A-niveau end studenterne fra 2018.

Vigtigt at flere kan tænke på tværs

De naturvidenskabelige fags popularitet er til dels sket på bekostning af sprogfagene og samfundsfag. Studieretningen med Samfundsfag A og Engelsk A er dog fortsat den mest populære studieretning på stx, men mange elever vælger altså at kombinere den med et naturvidenskabeligt fag.

108 ud af 136 stx-skoler har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 84. Foruden data fra medlemsundersøgelsen anvendes data fra STIL om elever, der blev studenter i 2018 og dermed gik i gymnasiet under den tidligere gymnasielov.

Læs analysenotatet om valg af studieretninger og fag her

Læs sidste års analysenotat her