Nyhedsbrev

4. juni 2018

En ny medlemsundersøgelse fra Danske Gymnasier viser, at fraværet blandt stx-elever er faldende, og at langt hovedparten af skolerne arbejder målrettet på at nedbringe fraværet.

En ny medlemsundersøgelse fra Danske Gymnasier, som er baseret på svar fra 70 gymnasier, viser, at det gennemsnitlige fysiske fravær er faldet fra 8,4 pct. i 2010 til 7,6 pct. i 2017. Og når det handler om at aflevere opgaver til tiden, er det skriftlige fravær tilmed halveret fra 10,4 til 5,2 pct.

– Vi kan konstatere, at elevernes fravær over de seneste år har været faldende, især når det handler om de skriftlige afleveringer. Og så skal man jo også huske, at mange gymnasier registrerer fravær for hele undervisningsmodulet, selvom eleven kommer få minutter for sent, siger formand Birgitte Vedersø.

  

Allerede i gang, minister

Undersøgelsen kommer umiddelbart efter undervisningsminister Merete Riisagers lancering af fem initiativer, som skal bekæmpe fravær blandt gymnasieelever. Initiativerne blev lanceret i halen på en stikprøveundersøgelse fra ministeriet, som bl.a. viste et fravær i fremmødet i 2. og 3.g på ni pct. Altså et stykke over medlemsundersøgelsen fra Danske Gymnasier.

Og når ministeren f.eks. vil have skolerne til at udarbejde måltal for nedbringelse af fraværet, er det noget, som skolerne allerede arbejder med. Undersøgelsen fra Danske Gymnasier viser, at 74 pct. benytter måltal for fraværet. Det fremgår desuden af undersøgelsen, at 94 pct. af skolerne sætter retningslinjer for, hvornår en elevs fravær udgør et problem, og så har hele 89 pct. af skolerne inden for de seneste fem år haft ekstraordinære initiativer, som skal nedbringe fraværet.

  

Ekstra administrativt bøvl

Derfor ærgrer det også Birgitte Vedersø, hvis skolerne nu skal bruge ekstra ressourcer på at registrere fravær.

– Ministeren vil jo løse en opgave, som allerede er godt i gang med at blive løst. Det viser tallene, siger Birgitte Vedersø. Hun er også bekymret over udsigten til, at skolerne skal offentliggøre fraværslister på hjemmesiden. En sådan liste kan blive et usundt konkurrenceparameter, hvor gymnasier med flere udfordrede elever, kan få sværere ved at tiltrække nye elever.