Nyhedsbrev

11. marts 2024

En ny analyse med titlen Faglærte med gymnasial baggrund fra Tænketanken DEA fastslår nu, at tre år på gymnasiet er givet godt ud for de fleste, selv om det betyder, at de først lidt senere kommer i gang med en faglært uddannelse. Faglærte studenter er i højere grad i arbejde efter endt uddannelse og indhenter hurtigt de faglærtes forspring i indkomst. Når de runder 35 år, har faglærte studenter en højere samlet livsindkomst end faglærte uden gymnasial baggrund.
Analysen giver dermed en anden vinkel på diskussionen om faglærte studenter og bidrager til at nuancere de senere års massive fokus på, hvordan man kan få unge hurtigere igennem uddannelsessystemet.

Kontorfolket fører an

Indkomstgevinsten er dog ikke ligeligt fordelt mellem de forskellige fagområder.
På handels-, forretningsservice- og kontorområdet giver studenterne deres ikke-gymnasiale kollegaer lønmæssigt baghjul allerede fra 23 årsalderen, og når de fylder 35 år, har de tjent hele 720.000 kr. mere.
Denne forskel bliver dog reduceret til ca. 470.000 kr., hvis der bliver taget højde for øvrige forskelle mellem faglærte med og uden gymnasial baggrund, fx at faglærte med gymnasial baggrund har et højere karaktersnit fra grundskolen.
Også inden for omsorg, sundhed og pædagogik kan DEA påvise en positiv indkomstforskel for de faglærte med studentereksamen.
Lidt anderledes ser det ud, hvis man kigger på de faglærte inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser og teknik, byggeri og transport. Her har de faglærte uden gymnasial baggrund som 35-årige tjent mere samlet set end deres faglærte kollegaer med gymnasial baggrund.

Hurtigere i job

Også når det gælder jobsikkerhed, giver det god mening for faglærte at have en studentereksamen. Analysen dokumenterer, at faglærte med en gymnasial baggrund er mere tilbøjelige til at være i beskæftigelse. Året efter endt uddannelse er 84 pct. af de faglærte med en gymnasial uddannelse i beskæftigelse, mens det kun gælder 81 pct. af de faglærte uden studentereksamen.

Analysen er udarbejdet af DEA i samarbejde med Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening.