Nyhedsbrev

3. august 2020

Danske Gymnasier ser coronakrisens begrænsninger på for eksempel gymnasiefesterne i det kommende skoleår som en oplagt mulighed for at lægge kursen om

Nye tal for alkoholforbruget blandt børn og unge i Europa bekræfter, at de 15-årige danske drenge og piger igen er europamestre i druk, men coronakrisens begrænsninger på for eksempel gymnasiefester i det kommende skoleår er en oplagt mulighed for at lægge kursen om.

– De nye tal for alkoholforbruget blandt unge viser, at der er behov for at tage mere drastiske midler i brug på ungdomsuddannelserne for at gøre op med den usunde drukkultur blandt danske unge, siger Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier i et interview i Politiken..

Sammen med både Sundhedsstyrelsen og Alkohol & Samfund har Danske Gymnasier flere gange problematiseret alkoholindtaget blandt unge, der har det med at eskalere, når de går fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Organisationerne har blandt andet opfordret borgmestre til at slå hårdt ned på udskænkningssteder, der målrettet går efter at lokke unge til fester med umådeholdent druk.

På samme måde har gymnasierne i de senere år taget spørgsmålet op med de unges forældre på intromøder forud for gymnasiestarten. Mange gymnasier holder også deres egne alkoholfrie introarrangementer, for at tilbyde et attraktivt socialt alternativ til de berygtede ”puttefester”, der holdes væk fra gymnasiet, fx i Dyrehaven. Gymnasierne arrangerer også i stigende omfang andre alkoholfrie fester i løbet af året og tager i det hele taget stadigt større ansvar for problemet. Og nu er tiden kommet til at drøfte, om et forbud af salg af alkohol ved fester på gymnasiet skal være en lære af corona-nedlukningen.

– I en tid hvor de nye corona-retningslinjer har ændret måden, vi afvikler sociale arrangementer på, synes jeg, det er værd at genoverveje, om vi ikke kan holde fester på ungdomsuddannelserne helt uden alkohol. Mange unge giver udtryk for, at de gerne så, at alkoholen fyldte mindre, når de er sammen med deres kammerater, men de har svært ved at ændre kulturen selv. Her mener jeg, at vi på gymnasierne skal hjælpe dem på vej, siger Birgitte Vedersø.