Nyhedsbrev

7. februar 2019

Den demografiske udvikling i de kommende år udfordrer gymnasierne. Frem mod 2030 falder andelen af unge i gymnasiealderen med op mod 15 pct. i flere regioner. Frem mod 2045 stiger antallet af unge igen. Hvis gymnasiale institutioner er nødsaget til at lukke på grund af de faldende ungdomsårgange frem mod 2030 risikerer vi således, at de vil mangle igen i 2045.

Alle landet regioner forventes at opleve den samme tendens mod faldende ungdomsårgange på kort sigt. Dette forventes om 20 år at blive afløst af en voksende gruppe af unge i alle regioner. Trods den samme overordnede udvikling forventes de forskellige regioner dog at opleve de faldende ungdomsårgange i vidt forskellig grad. Region Nordjylland og Sjælland vil mærke den demografiske udvikling i højere grad i Hovedstaden.

I figuren nedenfor kan man se den gennemsnitlige udvikling i de fem regioner. Ved brug af figurens filter kan man udvælge en bestemt tidsperiode, samt fremhæve en udvalgt region.

Figur 1 – Antallet af 15-årige falder på kort sigt, men forventes at stige markant de næste 25 år

Når vi kigger nærmere på de enkelte kommuner er det desuden tydeligt, at særligt at udkantskommunerne vil opleve aftagende ungdomsårgange. Den demografiske udvikling udgør derfor særligt en udfordring for landgymnasierne.

Figur 2 – Der er stor forskel mellem kommunerne i den forventede udvikling

Demografisk udvikling i hver region

De nedenstående fem grafikker viser den demografiske udvikling i hver region med mulighed for sammenligne udviklingen mellem selvvalgte kommuner i regionen.