Nyhedsbrev

7. februar 2019

Den demografiske udvikling i de kommende år udfordrer gymnasierne. Frem mod 2030 falder andelen af unge i gymnasiealderen med op mod 15 pct. i flere regioner. Der er meget store forskelle inden for regionerne. I 24 kommuner vil der være mere end 20 pct. færre unge i 2030.

Frem mod 2045 stiger antallet af unge igen, og 53 kommuner har i 2045 flere 15-årige end i 2022. Hvis gymnasiale institutioner er nødsaget til at lukke på grund af de faldende ungdomsårgange frem mod 2030 risikerer vi således, at de vil mangle igen i 2045.

I grafikkerne kan man se den gennemsnitlige udvikling i de fem regioner samt på kommunalbasis. På de enkelte grafikker kan man udvælge en bestemt tidsperiode. Graferne er beregnet på indekstal. Indekstal er en omregning af de absolutte tal fra de enkelte år. Med udgangspunkt population i et bestemt årstal, der sættes lig med 100, udtrykkes alle de øvrige tal som procenter heraf.

Demografisk udvikling i hver region

De nedenstående fem grafikker viser den demografiske udvikling i hver region med mulighed for sammenligne udviklingen mellem selvvalgte kommuner i regionen.