Nyhedsbrev

10. maj 2023

Gymnasierne bør kunne henvise elever, som mangler de fornødne faglige forudsætninger eller ikke er tilstrækkeligt modne, til 10. klasse eller til en anden ungdomsuddannelse.

Den mener Danske Gymnasiers formand Henrik Nevers, der peger på, at det allerede i løbet af de første tre måneders undervisning er nemt at spotte, hvem der næppe kan sætte studenterhuen på hovedet tre år senere.

– Vi ved af erfaring, at elever som dumper de to eksaminer i grundforløbet, får virkelig svært ved at følge undervisningen i gymnasiet. I den situation mener vi, at det er bedre både for den enkelte elev og for klassens samlede niveau, at eleven får mulighed for at forbedre sit faglige niveau et andet sted, inden eleven eventuelt søger ind igen, siger Henrik Nevers.

Hans udmelding taler direkte ind i den aktuelle debat om, hvorvidt der går for mange i gymnasiet. Og selv om tallene taler deres tydelige sprog, og stx er den ungdomsuddannelse med den højeste fuldførelsesprocent, så er der et lille mindretal, som ikke klarer skæret.

Han ser gerne, at man styrker det faglige niveau i gymnasiet ved at hæve karakterkravet til 5 for alle ansøgere til de 3-årige gymnasiale uddannelser.

– Et skærpet karakterkrav vil bidrage til, at gymnasierne holder et højt fagligt niveau, og at dem, der kommer ind, er i stand til at gennemføre uddannelsen, siger Danske Gymnasiers formand Henrik Nevers.

Et karakterkrav på 5 ved folkeskolens afgangseksamen gør op med de nuværende undtagelser, der giver mulighed for optagelse, hvis man får 2 eller 3 i snit ved folkeskolens afgangseksamen og samtidig har fået 5 i snit i sine standpunktskarakterer.

Læs hele Danske Gymnasiers politikpapir om skærpede faglige krav til de gymnasiale uddannelser