Nyhedsbrev

15. januar 2018

Efterskoleforeningens bud på dannelse anno 2018. Af formand Troels Borring.

Skolen handler om meget mere end faglighed, valg af ungdomsuddannelse og karakterer. Børn og unge går også i skole for at blive dannede mennesker.

Efterskoleformens hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Og det er ikke kun ord, vi bruger i undervisningen i samfundsfag. De er mærkbare i hverdagen, og det er integreret i skoleformen også at tage ansvar for rengøring, køkkenarbejde, hinanden og fællesskabet.

Dannelse handler altså ikke bare om at kunne holde rigtigt på tekoppen, have læst de rigtige bøger og kende de rigtige mennesker. Dannelse handler også om at have viden, holdninger og perspektiv på livet. For nutidens børn og unge skal overtage mange af de problemstillinger, der udspiller sig både nationalt og internationalt. De skal kunne tage lederskab i en kompleks verden med afsæt i de værdier, vi giver dem med hjemmefra – som forældre og som skole.

Tegning: Gert Eilenberger