Nyhedsbrev

15. januar 2021

Af Jette Rygaard, rektor på Vesthimmerlands Gymnasium og hf, og Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier

Den teknologiske udvikling buldrer derudaf, og teknologien spiller en stadig større rolle i alle danskeres hverdag. Derfor skal de almene gymnasier selvfølgelig have et større fokus på teknologi.

Vi foreslår to veje til at øge dette fokus. For det første skal teknologi tænkes ind i de allerede eksisterende fag, så fx de positive og negative sider af den teknologiske udvikling inddrages i samfundsfagsundervisningen. På samme måde skal de tekniske og praktiske aspekter af teknologisk udvikling naturligt indgå i biologi, geografi mm., ligesom sprogfagene aktivt forholder sig til og konstruktivt men kritisk benytter sig af de muligheder for oversættelse og grammatiskkorrektion, som teknologien frembringer.

Og for det andet foreslår vi, at der oprettes et særligt teknologifag knyttet til de naturvidenskabelige studieretninger. Det gør vi, fordi langt hovedparten af de unge, der vælger at studere naturvidenskab på en videregående uddannelse, har en adgangsgivende studentereksamen fra stx. Stx-eleverne klarer sig godt på de naturvidenskabelige uddannelser, og ved også at undervise i teknologi, klæder vi dem endnu bedre på til at fortsætte på de studieretninger, de i forvejen vælger. Det gavner også de videregående uddannelser, der dermed kan opretholde undervisning på et højt niveau, så det ser vi ikke noget problem i.

Modsat Lars Goldschmidt og Iben Lehmann Rasmussen er vi heller ikke det mindste bekymret for, at det udvander forskellen mellem de forskellige gymnasiale retninger. En naturvidenskabelig studieretning med et teknologifag vil på stx blot være en blandt flere mulige studieretninger, mens det på htx fortsat vil være det Goldschmidt og Lehmann Rasmussen kalder ”et profilfag, der er en del af htx’s dna”.

Htx skal fortsat være mere teknisk, praksisorienteret og fokuseret på produkt-innovation end stx, hvor der i højere grad lægges vægt på brede almene kompetencer og på evnen til at tænke på tværs af fag.

Det vil et teknologifag på stx ikke rokke ved, på samme måde som hhx heller ikke har mistet sin profil, fordi nogle stx-gymnasier udbyder faget erhvervsøkonomi, og stx ikke har mistet sin profil, fordi htx-eleverne med gymnasiereformen i 2018 fik mulighed for at oprette studieretninger med idræt på B-niveau.

Indlægget er offentliggjort i Altinget Uddannelse.