Nyhedsbrev

7. februar 2019

Langt hovedparten af de unge vælger at tage deres ungdomsuddannelse på et alment gymnasium.

I 2021 var en tredjedel af de 20-årige enten i gang med at tage en stx eller havde afsluttet uddannelsen. Der er i perioden 2009-2021 sket en stigning i andelen af unge, der vælger stx. For hf’s vedkommende har andelen ligget mere stabilt med en lille fremgang fra 5,7 til 8,3 procent af en ungdomsårgang, der som 20-årige enten er i gang med eller har afsluttet en hf.