De 20-åriges uddannelsesstatus

Langt hovedparten af de unge vælger at tage deres ungdomsuddannelse på et alment gymnasium.

I 2019 var tæt på fire ud af ti 20-årige enten i gang med at tage en stx eller havde afsluttet uddannelsen. Der er over en 11-årig periode (2009-2019) tale om en markant stigning i andelen af unge, der vælger stx. For hf’s vedkommende har andelen ligget mere stabilt med en lille fremgang fra 5,7 til 7,1 procent af en ungdomsårgang, der som 20-årige enten er i gang med eller har afsluttet en hf.