Nyhedsbrev

15. januar 2018

Danske Universiteters bud på dannelse anno 2018. Af rektor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet.

Danske Universiteter hilser dannelse velkommen på den politiske dagsorden. Der er behov for at komme ud over det stærke fokus på styring og effektivisering, måling og målopfyldelse. Når systematisk kvalitetssikring går for vidt, bliver det i sidste ende det modsatte af dannelse. Tanken om, at man forsker eller studerer for at blive klogere på verden i bred forstand, kommer til kort når målet bliver afkrydsning af kompetencemål.

Samtidig er dannelsesidealet i udvikling. Dannelse handler ikke kun om kultur, historie eller nationalitet, men også om natur, teknik og brug af information. Konteksten for dannelsesidealet ændrer sig med globaliseringen, og de teknologiske og digitale muligheder og trusler udfordrer vores fællesskaber.

Væsentlige dannelseselementer i uddannelserne er personlige og sociale, herunder f.eks. kritisk tænkning, akademisk integritet og etik. Og der er behov for et fokus på tværvidenskabelig dannelse, ikke mindst fordi indsigt i andre fagområder fremmer evnen til samarbejde og innovativ tænkning.

Tegning: Gert Eilenberger