Nyhedsbrev

15. januar 2018

Danske Professionshøjskolers bud på dannelse anno 2018. Af Alexander Christian von Oettingen, dr. pæd. og prorektor på UC SYD.

Professionshøjskolerne uddanner til sygeplejerske, fysioterapeut, pædagog, lærer og socialrådgiver mv. Det er professioner, der handler om grundlæggende menneskelige relationer som udvikling, omsorg, pleje, læring og som er afgørende for et bæredygtigt samfund.

Lærere og pædagoger forholder sig professionelt til menneskets udvikling og læring. Sygeplejersken tager professionelt vare om menneskets omsorg og pleje. Socialrådgiveren rådgiver professionelt inden for det sociale område med henblik på at minimere udsathed.

Professionsdannelse er evnen til at bruge sin professionelle dømmekraft både i teorien og i praksis for at gøre en forskel for borgeren, klienten, eleven, barnet eller den udsatte. Professionsdannelse er endvidere evnen og kompetencen i at kunne indgå professionelt og tværprofessionelt i at tage vare om disse nære og medmenneskelige relationer og for at sikre et godt liv.

Tegning: Gert Eilenberger