Nyhedsbrev

8. marts 2022

Danske Gymnasier præsenterede i den forgangne uge sin nye alkoholpolitik for gymnasiernes ledelser, der var samlet til Ledelsestræf i Nyborg. Politikken, der blev godkendt af foreningens generalforsamling i december, består i al sin enkelhed af tre punkter:

  • At det enkelte gymnasium skal udarbejde en ansvarlig alkoholpolitik med fokus på kontrolleret alkoholudskænkning og med gode alternativer til arrangementer med alkohol.
  • At der lokalt foregår en dialog mellem gymnasium, hjem og relevante eksterne parter, som fx kommune og udskænkningssteder, med henblik på ansvarlig omgang med alkohol og kontrolleret udskænkning.
  • At gymnasiernes studieture afholdes uden alkohol

– Rigtig mange gymnasier har i de senere år eksperimenteret med metoder til at begrænse de såkaldte forfester, som foregår i private hjem. Nogle skoler starter gymnasiefesterne tidligt, andre har opstillet alkometre ved indgangen, og festdeltagere med en promille på 0, får rabat på billetten til næste fest. Så gymnasierne gør en aktiv indsats for at skabe en kulturændring, hvor danske unge drikker mindre, men vi må også erkende, at kulturændringer tager tid, siger Danske Gymnasiers formand Henrik Nevers.

Mange gymnasier tager dog i kølvandet på coronanedlukningen deres alkoholpolitik op til revision og overvejer at indføre skrappere regler, og nogle har allerede gjort det. Danske Gymnasier har derfor til inspiration indsamlet nogle bud på, hvordan sådan en alkoholpolitik kan se ud.

Roskilde Gymnasium, hvor Henrik Nevers er rektor vedtog sammen med en række sjællandske gymnasier et fælles alkohol kodeks tilbage i august 2017, som også en stribe fynske gymnasier har tilsluttet sig.

Kodekset slår fast, at alkohol aldrig er tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet, eller ved fx introture. Det samme gælder ved studieture, her kan der dog – efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere – dispenseres for reglerne ved en afsluttende middag, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang.

Fokus på gymnasiestart

Silkeborg Gymnasiums alkoholpolitik trådte i kraft i oktober 2019. Målet med den er dels at mindske
elevernes indtag af alkohol generelt, dels at fastholde og videreudvikle et skolemiljø, hvor
sociale relationer opstår og formes i forbindelse med aktiviteter og arrangementer uden
alkohol.

På Silkeborg Gymnasium mener man, at nye 1.g-elever i betydeligt omfang
kan socialiseres ind i en bestemt kultur, og at de sociale arrangementer i skoleårets
begyndelse derfor er af stor betydning for festkulturen på gymnasiet. Derfor har gymnasiet fokus på, at de forskellige sociale arrangementer i skoleårets begyndelse er uden alkohol.

Desuden serverer gymnasiet mad i forbindelse med flere af festerne, lige som eleverne altid kan få et glas koldt postevand i baren, der også sælger lækre alkoholfri mocktails til en billig penge.