Nyhedsbrev

5. september 2018

Regeringen vil som led i forslaget til en sammenhængsreform give gymnasierne en såkaldt frihedspakke, der skal give dem mulighed for at udbyde hhx, htx, eud og eux. Fornuftigt, lyder det fra formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier.

Områder med mangel på erhvervsuddannelser skal med et nyt udspil fra regeringen om ”Færre regler og mindre bureaukrati” kunne forvente hjælp fra gymnasierne. I udspillet hedder det bl.a.: ”Formålet er at sikre en bredere geografisk dækning af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser samt at sikre en lokal forankring af udbuddene. ”

– I Danske Gymnasier vil vi gerne kvittere for udspillet. Det giver god mening, at lokale uddannelsesinstitutioner i fællesskab finder ud af at sikre områdets unge en god ungdomsuddannelse. Det er altafgørende, at de unge kan få en ungdomsuddannelse i nærheden af, hvor de bor, siger formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier.

  

Et godt miljø for unge

Regeringen vil udbrede dækningen af erhvervsuddannelserne og ”give de unge mulighed for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i samme miljø som deres kammerater på de almengymnasiale uddannelser. ” Det lyder fornuftigt, mener Birgitte Vedersø.

– Vi påtager os gerne opgaven med at udbyde andre uddannelser end traditionelt stx og hf. Almene gymnasier er i forvejen gode til at mindske frafald og klæde unge på til videre uddannelse. I dette miljø kan vi løfte ungdomsuddannelserne over en bred kam, siger hun og fortsætter:

– Ved at udbyde flere uddannelser følger også muligheden for stordriftsfordele og muligheder for en fleksibel udnyttelse af lærerkræfterne. Men skal øvelsen lykkes, skal man først kigge institutionsloven godt igennem. Eksempelvis vil gymnasier tabe grundtilskud, hvis man fusionerer med en erhvervsskole. Det skal man også rette op på, siger Birgitte Vedersø.