Nyhedsbrev

3. september 2019

Danske Gymnasier har sammen med regionerne sendt et forslag til undervisningsministeren om ændrede regler for elevfordeling

En mere ligelig fordeling af elever på landets gymnasier har længe stået højt på Danske Gymnasiers ønskeliste. Det gælder både fordelingen mellem de små landgymnasier og de store bygymnasier samt fordelingen af elever med anden etnisk baggrund.

Flere gymnasier oplever en polarisering af eleverne, hvor de danske elever begynder at sive andre steder hen, når andelen af elever med anden etnisk baggrund bliver for stor.

En parallel, men dog anderledes problematik, finder man i de mindre byer, hvor mange elever søger mod de store bygymnasier og på den måde dræner omegnsgymnasiernes elevgrundlag. Og derfor er der behov for en regulering, der kan sikre en mere ligelig fordeling af eleverne.

– Erfaringen viser, at sektoren ikke er i stand til at løse problemerne selv, og den nuværende struktur har ført til usund konkurrence gymnasierne imellem. Derfor er vi gået sammen med Danske Regioner om en henvendelse til Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om at hjælpe med at løse problemet, siger Danske Gymnasiers formand Birgitte Vedersø.

 

Kapacitetsstyring bør også gælde hhx og htx

Undervisningsministeren var tidligere på sommeren ude med en udmelding om, at der bør være et loft på 30 pct. elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Men loftet løser kun en del af problemet. Derfor er Danske Regioner og Danske Gymnasier gået sammen om at præsentere en række konkrete løsningsforslag på problematikkerne – både den, der handler at sikre tilstrækkelig elevvolumen på små gymnasier og den, der handler om, at modvirke polariseringstendenserne, hvor bestemte elevgrupper søger bestemte gymnasier.

For at lykkes, kræver det en stærk kapacitetsstyring fra politikernes side, og at reglerne om kapacitet og fordeling også gælder de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx.

 

Fælles politikpapir til ekspertgruppen 1.0