Nyhedsbrev

25. maj 2023

Danske Gymnasier har sammen med Sundhedsstyrelsen og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier sendt et brev ud til alle medlemsskoler, hvori de opfordrer gymnasieledelserne til at afvikle alkoholfri arrangementer i de første ca. seks uger efter skolestart. Dette skal ske for at give eleverne mulighed for at lære hinanden at kende og knytte venskaber og etablere sig socialt, uden at alkoholen bliver omdrejningspunkt for fællesskaberne og festerne.

Desuden opfordres medlemsskolerne til at tale med de nye elevers forældre, så de bliver opmærksomme på, at de også har et stort
ansvar for at hjælpe til med at skabe en god skolestart – og en sikker festkultur for deres
børn og unge. Det kan de blandt andet gøre ved at lægge op til at forfester i private helst foregår uden alkohol i den første del af skoleåret.

Læs hele brevet med anbefalinger