Nyhedsbrev

27. januar 2023

LIFE Fonden ønsker at styrke viden om og fascination af naturvidenskabens betydning og anvendelse hos børn og unge. Denne mission vil Danske Gymnasier gerne bidrage til. Det er baggrunden for, at Danske Gymnasier og LIFE Fonden nu i fællesskab søsætter et pilotprojekt, som skal afdække, hvordan vi bedst styrker undervisningen i STEM (Science, Technology, Engineering og Mathemathics) på gymnasierne.

– Danske Gymnasier og LIFE Fonden deler et ønske om at løfte den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse af børn og unge, og derfor er det naturligt for os at indgå i et samarbejde om netop det, siger Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier.

Fem workshops – en i hver af de fem regioner – bliver omdrejningspunktet i pilotprojektet. Rektorer, naturvidenskabskoordinatorer og naturvidenskabelige gymnasielærere på DG’s medlemsgymnasier inviteres til disse workshops, der afholdes i efteråret 2023. Tanken er, at input fra de fem workshops skal give inspiration til, hvordan gymnasier, Danske Gymnasier og LIFE Fonden kan arbejde tættere sammen om at styrke og forankre lokale STEM-indsatser på gymnasierne.

De regionale workshop afholdes på følgende datoer:
– Den 29.8 2023 på Vesthimmerlands Gymnasium, tilmelding
– Den 30.8.2023 på Skanderborg Gymnasium, tilmelding
– Den 5.9.2023 på Solrød Gymnasium, tilmelding
– Den 6.9 2023 på Rosborg Gymnasium, tilmelding
– Den 11.9 2023 på LIFE Campus, Kgs. Lyngby, tilmelding

LIFE Fonden har i år udgivet de to første naturvidenskabelige undervisningsforløb til gymnasier – ’Vandkamp’ til naturgeografi B samt ’Hjerteblod’ til biologi A/B og idræt B. Begge undervisningsforløb er udviklet med afsæt i fondens seks kvalitetsprincipper, der bl.a. tilsiger, at alle forløb fra LIFE Fonden er relevante for en aktuel samfundsudfordring inden for bæredygtighedsdagsordenen, tager udgangspunkt i dels en virkelighedsnær problemstilling og dels en undersøgelsesbaseret didaktik samt er udviklet i samarbejde med virksomheder eller forskningsinstitutioner.

– Vi er meget glade for dette samarbejde med Danske Gymnasier. Ved at inddrage gymnasierne i en aktiv dialog og blive klogere på, hvad de allerede gør, og hvad de oplever virker, håber vi at kunne bidrage til at understøtte gymnasiernes arbejde med elevernes naturvidenskabelige kompetencer i endnu højere grad, siger Christine Antorini, adm. direktør hos LIFE Fonden.

Ud over at fastlægge rammen for det fremtidige STEM-samarbejde med gymnasierne er det håbet, at erfaringerne fra de fem workshops vil munde ud i et langsigtet samarbejde mellem LIFE Fonden og Danske Gymnasier.

Fakta: Om LIFE Fonden

LIFE Fonden er en ny erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, der har til formål at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning samt styrke danske børn og unges motivation og interesse for naturvidenskab. LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.
LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE, der udvikler naturfaglige undervisningsforløb til skoler og ungdomsuddannelser. I LIFE Forløb arbejder elever undersøgende med virkelighedsnære samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål.
LIFE står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter. Læs mere