Nyhedsbrev

27. februar 2024

Udviklingen inden for kunstig intelligens går så hurtigt, at der er et akut behov for at ændre såvel undervisning som prøveformer i gymnasiet. Det fastslår Danske Gymnasier i deres nye strategi for digital teknologi.

– Når eleverne kan benytte kunstig intelligens til at lave deres skriftlige afleveringer, udfordrer det hele systemet med skriftlige afleveringer og skriftlige prøver. Derfor er der brug for at gentænke måden, vi bruger skriftlighed i gymnasiet, siger Henrik Nevers.

Der er ifølge Danske Gymnasier behov for en ambitiøs indsats fra Børne- og Undervisningsministeriet for at sikre, at undervisning og prøver på gymnasierne bedre svarer til en virkelighed med kunstig intelligens og chatbots.

– Derfor foreslår Danske Gymnasier, at læreplanerne opdateres i alle fag mindst hvert femte år, og at der iværksættes en ambitiøs efteruddannelsesindsats, som kan sikre, at alle gymnasielærere kender de teknologiske muligheder i deres fag og er klar over, hvilken betydning de har for fagenes faglige udvikling, siger Henrik Nevers.

Samtidig understreger han, at det er helt afgørende, at eleverne lærer at forstå og forholde sig reflekteret, kritisk og ansvarligt til de digitale teknologier, der bliver en vigtig del af deres fremtid både på arbejdsmarkedet og som borgere i et demokratisk samfund.

– Det er Danske Gymnasiers vurdering, at digital teknologiforståelse er så afgørende, at det både skal integreres i de eksisterende fag og indføres som nyt obligatorisk og alment fag i de almengymnasiale uddannelser, fastslår Henrik Nevers.