Nyhedsbrev

18. januar 2022

Står det til Danske Gymnasier, Dansk Industri, Dansk Metal og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, kan kommende gymnasieelever på stx få flere nye studieretninger at vælge mellem. Organisationerne foreslår nemlig at oprette forsøg med tre nye studieretninger: Grøn Omstilling, Digitalt Samfund og Sundhed og Life Science i samarbejde med erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler.

– Langt de fleste unge vælger i dag at tage deres ungdomsuddannelse i gymnasiet, og med så bred en målgruppe har eleverne forskellige tilgange til, hvordan de bedst tilegner sig viden. De nye praksisrettede studieretninger på stx skal bl.a. indeholde professionsforløb og praksistonede projektforløb, der laves i samarbejde med lokale erhvervsskoler, og samtidig fastholder vi både almendannelsen og den brede fagrække, siger Danske Gymnasiers formand Henrik Nevers.

Han understreger, at de praksisrettede studieretninger ikke har til formål at trække motiverede elever fra erhvervsuddannelser, hf, htx, hhx og deciderede STEM-studieretninger, men derimod skal ses som et ekstra tilbud til elever, som er uafklarede i forhold til deres videre uddannelse.

Forsøg skal give viden

Studieretningerne tager udgangspunkt i fagrække og timeramme fra toårig stx og inspirere eleverne til erhvervs-, erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for et bredt STEM-felt. Forsøgsordningen skal i første omgang involvere 5-10 stx-gymnasier og erhvervsskoler. Henrik Nevers håber, at man ved at etablere studieretningerne som en forsøgsordning, hvor der eksperimenteres med samarbejdsformer, faglige mål og eksamener, får vigtig viden om, hvad der virker, og om hvordan de unge tager imod studieretningerne.

– I første omgang håber vi, ministeriet vil give grønt lys til at oprette studieretningerne som forsøg på en række udvalgte gymnasier. Flere af vores medlemsskoler har allerede vist interesse for at blive en del af forsøgsordningen, fortæller Henrik Nevers, der sammen med de tre andre organisationer har præsenteret forslaget om praksisrettede studieretninger for Folketingets gymnasieforligskreds og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Undervisningen skal koble sig til virkelighedsnære problemstillinger og færdigheder og give indblik i, hvordan man løser opgaver i erhvervslivet. Den praktiske dimension skal styrkes markant på det almene gymnasium via samarbejde især med erhvervsuddannelser, men også med erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Mød unge, hvor de er

Samarbejdet mellem de fire organisationer udspringer af en erkendelse af, at der mangler faglærte i Danmark, og at de seneste mange års kampagner og politiske tiltag ikke har fået flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor er der grund til at afprøve nye veje, og tanken er, at de praksisrettede studieretninger måske vil åbne nogle elevers øjne for en bredere vifte af uddannelser, når de har taget deres studentereksamen.

Siden 1. januar 2021 har Studievalg Danmark fået udvidet sine vejledningsmuligheder, så de ikke blot har skullet vejlede studenterne om korte-, mellemlange- og lange videregående uddannelser, men også om erhvervsuddannelserne. Forsøgsordningen vil være i tråd med det og bygger samtidig oven på det og på den udvikling, der i forvejen foregår på de almene gymnasier:

– Jeg kunne godt forestille mig, at der vil være interesse for de nye studieretninger blandt eleverne og samtidig løser det et samfundsproblem, som handler om at få flere unge til at vælge en fremtid indenfor de såkaldte STEM-fag (naturvidenskabelige fag, der på engelsk kaldes: Science, Technology, Enginerering and Mathematics), siger Henrik Nevers.

Læs hele notatet om de praksisrettede studieretninger