Nyhedsbrev

1. december 2021

Danske Gymnasier har fået ny formand. Det skete på foreningens generalforsamling på Hotel Nyborg Strand.

Henrik Nevers afløser Birgitte Vedersø, der efter eget ønske træder tilbage efter fire år på formandsposten.

– Jeg glæder mig til at overtage formandsposten og håber at kunne bruge den til at fastholde kvaliteten i stx og hf og skabe både udvikling og gode rammer for gymnasierne med fokus på blandt andet implementeringen af elevfordelingsaftalen. Jeg håber, at jeg som formand kan fortsætte det gode arbejde, Birgitte Vedersø har stået for og indgå i konstruktive samarbejder med de øvrige uddannelsesforeninger, med politikerne på Christiansborg, og med de mange forskelligartede interessenter, som vi har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med , siger Henrik Nevers.

Henrik Nevers blev valgt uden modkandidater og skiftet på formandsposten i Danske Gymnasier er således foregået uden det store drama.

– Det har været både sjovt og et stort privilegium at være formand for Danske Gymnasier og at medvirke til at udvikle og påvirke de politiske beslutninger på ungdomsuddannelsesområdet. Jeg synes, vi er nået langt, og jeg er glad for den synlighed, foreningen har opnået, og for de resultater, vi sammen med andre har skabt til gavn for gymnasieeleverne i hele landet. Efter fire år med to jobs, både som formand og som rektor på egen skole, er det nu tid til at koncentrere sig om min egen skole og videregive stafetten, siger Birgitte Vedersø.

Rokade og nye ansigter

Formandsvalget betyder også enkelte rokader i bestyrelsessammensætningen, idet Maja Bødtcher-Hansen afløser Henrik Nevers på posten som Danske Gymnasiers næstformand Øst, og Niels Hjølund Pedersen bliver nyt bestyrelsesmedlem i Hovedstaden.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Formandskab:

Formand: Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium

Næstformand Øst Maja Bødtcher-Hansen, Frederiksberg Gymnasium

Næstformand Vest Søren Hindsholm, Nørresundby Gymnasium

Derudover består bestyrelsen af:

Bestyrelsesmedlem Nordjylland: Jette Rygaard, Vesthimmerlands Gymnasium

Bestyrelsesmedlem Midtjylland: Helge Markussen, Viborg Katedralskole

Bestyrelsesmedlem Midtjylland: Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium

Bestyrelsesmedlem Syddanmark: Susan Mose, Sct. Knuds Gymnasium

Bestyrelsesmedlem Syddanmark: Jeppe Kragelund, Alssundgymnasiet

Bestyrelsesmedlem Sjælland: Claus Niller, Roskilde Katedralskole

Bestyrelsesmedlem Hovedstaden: Thomas Jørgensen, Borupgaard Gymnasium.

Bestyrelsesmedlem i Hovedstaden: Niels Hjølund Pedersen, Nærum Gymnasium