Nyhedsbrev

30. november 2022

Danske Gymnasier har holdt generalforsamling på Nyborg Strand. Formandsskabet består fortsat af Henrik Nevers (formand og rektor på Roskilde Gymnasium), Maja Bødtcher-Hansen (næstformand i øst og rektor på Frederiksberg Gymnasium) og Søren Hindsholm (næstformand i Vest og rektor på Nørresundby Gymnasium).

Derudover består bestyrelsen af:

  • Anna Amby Frejbæk, rektor på Støvring Gymnasium, som er ny regionsrepræsentant for Nordjylland.
  • Bo Larsen, rektor på Lemvig Gymnasium, og Momme Mailund, rektor på Herning Gymnasium, som er nye regionsrepræsentanter for Midtjylland.
  • Susan Mose, rektor på Sct. Knuds Gymnasium, og Jeppe Kragelund, rektor Alssundgymnasiet, der begge fortsætter som regionsrepræsentanter for Syddanmark.
  • Jakob Stubgaard, rektor på Vordingborg Gymnasium, som er ny regionsrepræsentant for Sjælland.
  • Og sidst men ikke mindst Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium, og Niels Hjølund Pedersen, rektor på Nærum Gymnasium, der begge fortsætter som regionsrepræsentanter for Hovedstaden.

Henrik Nevers benyttede lejligheden til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer Jette Rygaard, Helge Marcussen, Dorte Fristrup, Claus Niller Nielsen for det store arbejde de har lagt i Danske Gymnasiers bestyrelse.