Nyhedsbrev

15. januar 2018

Danske Gymnasiers bud på dannelse anno 2018. Af formand Birgitte Vedersø.

Dannelse i gymnasiets forstand er en del af vores DNA og sker først gennem fag: Den er i sit udgangspunkt faglig og finder sted gennem videns- og færdighedsopbygning, ikke kun i de klassiske dannelsesfag som dansk og historie, men også i f.eks. naturvidenskab og de kunstneriske fag.

Dannelse står på skuldrene af fag, men rækker ud over faggrænser. Den kan kendes på, at den dannede med afsæt i sin viden og færdigheder har lært at kombinere viden og reflektere over den og at forholde sig til komplekse problemstillinger. Hermed følger også den demokratiske dannelse og forpligtelsen til at tage medansvar i et fællesskab og til at tilgodese helheden.

Dannelse i gymnasiet handler ikke om at lære at vinde i Bezzerwisser: Vi vil lære de unge at vide noget, sådan at de kommer til at kunne noget og får de bedste muligheder for at være noget og nogen – til gavn og glæde både for dem selv og for det samfund, de lever i.

Tegning: Gert Eilenberger