Nyhedsbrev

15. januar 2018

Danske Erhvervsskoler og –Gymnasiers bud på dannelse anno 2018. Af formand Lars Goldschmidt, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.

Dannelse er for mig det fælles, der sætter mennesker i stand til at stille sig konstruktivt i relation til hinanden og den omgivende virkelighed i en given kontekst.

Professionel dannelse er de fælles normer for adfærd, den fælles viden og tilgang til fag og metoder, opfattelser af godt håndværk og kvalitet i en given profession. Dannelse for den studerende er tilsvarende udviklingen og internaliseringen af adfærd, arbejdsmetoder og viden om, hvad der understøtter en succesfuld deltagelse i studielivet, socialt og fagligt. Dannelse til arbejdsmarkedet forbereder deltagelse i arbejdskollektivet.

Almen dannelse ser jeg som dannelse til aktiv deltagelse i det civile liv i et demokratisk samfund med det syn på mennesker og adfærd, som vi ønsker skal præge det danske samfund. Ungdomsuddannelserne skal blive skarpere på, hvad vi danner til i stedet for at kæmpe om almen dannelse som begreb.