Nyt fra Sekretariatet 3/2022

Tilmeldingen til Danske Gymnasiers Ledelsestræf er nu åben Så er der åbnet for tilmeldingen til Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2022 på Nyborg Strand. Ledelsestræffet finder sted den 3.-4. marts. Tilmeldingsfristen er den 23. februar. Vi glæder os til at se jer. Nye cirkulærer om seniortiltag – seniorbonus og frivillig fratræden Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 har parterne aftalt, at den […]

Nyt fra Sekretariatet 2/2022

Lov om beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling er vedtaget Folketinget vedtog den 21. december 2021 en lov, som har til formål at styrke beskyttelsen af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer direkte i lovgivningen. LGBTI-personer omfatter med lovforslaget homo- og biseksuelle, transpersoner og interkønnede.Loven indebærer blandt andet, at der i forskelsbehandlingsloven indsættes et forbud […]

Nyt fra Sekretariatet 1/2022

Husk Danske Gymnasiers ledelsestræf den 3.-4. marts 2022 Danske Gymnasier afholder ledelsestræf på Hotel Nyborg Strand den 3.-4. marts 2022. Der åbnes for tilmeldinger senere i denne måned, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.  Finanslov 2022 – Faktaark og budgetoverslag på hjemmesiden På hjemmesiden kan du finde et faktaark om finansloven, hvor alle ændringer […]

Nyt fra Sekretariatet 50/2021

Slides fra årsmødet på hjemmesiden Vi du se eller gense slides fra nogle af oplægsholderne på årsmødet, så er de nu tilgængelige på danskegymnasier.dk bag login under menupunktet ”årsmøde og ledelsestræf”. Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til virtuelt gå-hjem-møde om udfordringer i matematikfaget Børne- og Undervisningsministeren har i efteråret 2021 nedsat en ekspertgruppe for matematik. Gruppen, der består […]

Nyt fra Sekretariatet 49/2021

Nyt cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. Skatteministeriet og centralorganisationerne har den 29. november 2021 indgået aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. Du finder aftalen her.Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 33188266 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10, Centralorganisationen af 2010, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation har indgået […]

Nyt fra Sekretariatet 48/2021

Oversigt over aftaler om ophavsret Sekretariatet har udarbejdet et overblik over aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet materiale. Her kan I se, hvilke aftaler, der findes på de forskellige områder fx vedr. kopiering af tekst, brug af billeder, tv, film, musik, teater mv. Oversigten findes på danskegymnasier.dk under Skabeloner og vejledninger – Ophavsret bag login.Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269 […]

Nyt fra Sekretariatet 47/2021

Krav om coronapas på statslige arbejdspladser fra den 26. november Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har den 26. november udsendt Cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde, hvorefter arbejdsgivere på det statslige overenskomst- og aftaleområde skal pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdspladser. Medarbejder- og […]

Nyt fra Sekretariatet 46/2021

SIDSTE FRIST – Tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2021 Husk tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde den 1.-3. december 2021 på Hotel Nyborg Strands hjemmeside senest i dag den 19. november. Program for årsmødet og materiale til den ordinære generalforsamling finder du bag login. Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261 Nødloven er blevet forlænget og BUVM’s vejledninger er opdateret     […]

Nyt fra Sekretariatet 45/2021

Justering af vilkårene for prøveafholdelse ved vintereksamen 21/22 og sommereksamen 22 Med hjemmel i nødloven på Børne- og Undervisningsministeriets område har Børne- og Undervisningsministeren udstedt to bekendtgørelser, som vedrører de næste to eksamensterminer.Bekendtgørelserne beskriver overgangsregler fra nødloven til en ordinær situation, og giver mulighed for på fleksibel vis at afvikle eksamen, så der tages hensyn […]

Nyt fra Sekretariatet 44/2021

Tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2021 Husk at tilmelde dig Danske Gymnasiers årsmøde den 1.-3. december 2021 på Hotel Nyborg Strands hjemmeside senest 19. november. Program for årsmødet og materiale til den ordinære generalforsamling finder du bag login. Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261 Oversigt over forberedelser og skabeloner til etablering af whistleblowerordninger Alle selvejende uddannelsesinstitutioner med mere […]