Politikerne er klar til at sætte ind over for unges alkoholforbrug

Hvis vi vil gøre op med drukkulturen, er der brug for en mere ansvarlig alkoholpolitik, og her er en aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol et rigtig fornuftigt sted at starte, mener Danske Gymnasiers forkvinde Birgitte Vedersø. Et flertal i Folketinget er klar til at gribe ind over for unges alkoholforbrug, der er […]

Sådan får vi flere sårbare unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse

Af Birgitte Vedersø, forkvinde for Danske Gymnasier, Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer Unge med psykiatriske diagnoser som ADHD, angst, depression, autisme, ordblindhed eller fysiske handicap, får langt sjældnere end andre unge en ungdomsuddannelse. En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterer at blot 66 procent af […]

Flere stx’er vælger naturvidenskab

De naturvidenskabelige studieretninger og valgfag er blevet mere populære siden gymnasiereformen Gymnasiereformens intention om at styrke de naturvidenskabelige fag på de almene gymnasier ser ud til at være lykkedes. Det viser en ny undersøgelse, som Danske Gymnasier har foretaget blandt 3.g-eleverne på sine medlemsskoler. Undersøgelsen viser, at andelen af 3.g’ere, der har naturvidenskabelige fag på […]

Gymnasier optager de rigtige – selv om de optager de mange

Af Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier Der er ikke nødvendigvis en modsætning mellem et bredt optag og et rigtigt optag på gymnasierne, sådan som Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, slog på tromme for tidligere på måneden. I dag vælger hovedparten af en ungdomsårgang gymnasiet, når de forlader grundskolen, og på den måde er […]

Er jeres ordensregler gearet til den virtuelle undervisning?

Bliv klogere på retningslinjerne for ordensregler i den virtuelle undervisning Se eller gense oplægget om ordensregler i gymnasiernes virtuelle undervisning fra Læringsfestival 2021. I oplægget kan du blive klogere på, hvad man især skal være opmærksom på, når skolernes ordensregler tilpasses til også at favne den virtuelle undervisning. Hanne Hautop, rektor på Rosborg Gymnasium og […]

Teknologiforståelse handler ikke om øget konkurrencestatsmentalitet

Af Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, og Hanne Leth Andersen, rektor og formand for Danske Universiteters Uddannelsespolitisk udvalg Ja, det er gennemgribende, når vi foreslår at indbygge fagligt relevante elementer af teknologiforståelse og digitalisering i fagene i gymnasiet, sådan som Danske Gymnasier og Danske Universiteter sammen skrev i Altinget for nylig. Men det er ikke rigtigt […]

Selvejet er ikke skyld i konkurrence om elever

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, Ulla Koch, formand for bestyrelserne i Danske HF & VUC, Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Nils-Georg Lundberg, formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, Per B. Christensen, formand […]

Kort over Danmarks ungdomsuddannelser

Danmark har generelt set en bred uddannelsesdækning på ungdomsuddannelsesområdet. Kortet nedenfor viser, hvorhenne i landet de forskellige ungdomsuddannelsesudbud (stx, hf, htx, hhx, IB, pre-IB, 2-årig stx og eud) ligger. Kortet er baseret på 2020-udbud, og viser hvorhenne de forskellige udbud er registreret. Samarbejdsaftaler mellem institutioner om at lægge udbud andetsteds er ikke på nuværende tidspunkt […]

Anbefalinger til digital dannelse og digitale elevkompetencer

Danske Gymnasiers anbefalinger til styrket fokus på digital dannelse og styrkede digitale elevkompetencer   Danske Gymnasier anbefaler, at indsatsen for at styrke gymnasieelevernes digitale kompetencer øges. Eleverne skal være digitalt dannede, kunne mestre digitale værktøjer og forstå teknologi. Digitaliseringen udgør i disse år et så omfattende paradigmeskifte i rammerne for måden vi er sammen på, […]