Fleksibilitet kan få flere unge i uddannelse

Debatindlæg af: Pernille Brøndum, Danske HF & VUC, Ole Heinager, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Henrik Nevers, Danske Gymnasier, Madeleine Steenberg Williams, Danske Gymnasieelevers sammenslutning og Thorkild Olesen, Danske Handicaporganisationer 40 procent af de ca. 46.000 unge uden job og uddannelse har et handikap, og en af løsningerne er at gøre uddannelserne mere fleksible. Som syvårig […]

Danske Gymnasier får ny bestyrelse

Danske Gymnasier har holdt generalforsamling på Nyborg Strand. Formandsskabet består fortsat af Henrik Nevers (formand og rektor på Roskilde Gymnasium), Maja Bødtcher-Hansen (næstformand i øst og rektor på Frederiksberg Gymnasium) og Søren Hindsholm (næstformand i Vest og rektor på Nørresundby Gymnasium). Derudover består bestyrelsen af: Henrik Nevers benyttede lejligheden til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer […]

Investér i uddannelse – det betaler sig

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for DGS, Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Lisbeth Nørgaard, formand for Danske SOSU-skoler, Oliver Gabrielsen formand for Landssammenslutningen af handelsskoleelever, Julie K. […]

Studenterne gennem livet

Samlet set gennemfører næsten alle studenter fra de almengymnasiale ungdomsuddannelser (stx og hf) en erhvervskompetencegivende uddannelse i løbet af livet. Af de 94 pct. af stx- og hf-studenterne, som videreuddanner sig, tager 43 pct. en universitetsuddannelse. 34 pct. tager en professionsbachelor, mens 12 pct. tager en erhvervsfaglig uddannelse, og 11 pct. tager en kort videregående […]

Etårige kandidatuddannelser vil også ramme gymnasierne

Af Camilla Gregersen, fmd. DM, Henrik Nevers, fmd. DG, og Tomas Kepler, fmd. GL ​​Lige meget hvem der kommer til at sidde med magten efter valget, så bør planen om at forkorte en række kandidatuddannelser fra 2 til 1 år skrinlægges. For man kan ikke lære det hele på den halve tid. D​et er simpelthen […]

Karakterskala skævvrider forskellen mellem kønnene

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier Som Altingets debatserie – og mange artikler og debatindlæg før den – har fastslået, står det skidt til med drengenes uddannelsesniveau. De får dårligere karakterer igennem hele uddannelsessystemet, flere dropper ud og færre ender med at få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Forklaringerne er næsten lige så talrige som antallet […]

Aktører: Et mangfoldigt gymnasium er faktisk bedre for alle elevers trivsel og præstationer

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, rektor for Roskilde Gymnasium, Madeleine Steenberg Williams, Forkvinde Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke Danmark taler politikere og medier mest om integration som en byrde, vi skal løfte. I en sådan grad, at det mest grundlæggende argument for den nye politiske aftale om fordeling af […]

Nye optagelseskrav på videregående uddannelser risikerer at skade mere end de gavner

Af Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for DGS, og Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier. Unges mistrivsel er i stigning og har nået en højde, der vækker politisk bekymring. Vi er i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Gymnasier er glade for, at der er kommet politisk fokus på, hvad man kan gøre for at øge trivslen. […]