De digitale muligheder skal medtænkes i fremtidens undervisning

Coronakrisen har bevist, at der findes potentiale i digitale læremidler – men vi må for alt i verden ikke glemme den faglige værdi i et fysisk møde lærer og elev imellem, skriver formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, i dette synspunkt. Af Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier I de seneste 15 måneder har den […]

Ungdomspanelet viser en fin vej til at genstarte ungdomsuddannelserne

Af Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier Langt de fleste gymnasieelever er nu tilbage i skole i en eller anden form efter det mærkeligste skoleår nogensinde. Både trivsel og faglighed har været udfordret af mange måneders virtuel undervisning, og der er ingen tvivl om, at der skal gøres en særlig indsats for at hjælpe gymnasieeleverne […]

Lad os sende vores unge tilbage til sundere fællesskaber

Af Agi Csonka, formand for Børnerådet; Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk; Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen; Benny Husted, formand for SSP-Samrådet; Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier; Bjørn Brandenborg, formand i Ungdomsringen; Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen; Carsten Suhrke, formand for Vin- og Spiritusorganisationerne i Danmark; Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd; […]

Opråb fra lærere og rektorer: Støt dog et digitalt opslagsværk på dansk. Wikipedia er altså ikke nok

Af Regitze Flannov, formand for Danmarks Lærerforenings Undervisningsudvalg, Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Birgitte Vedersø formand for Danske Gymnasier, Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler, Anders Overgaard Bjarklev, formand for Danske Universiteter Dansk uddannelsestradition, og Folkeskolelovens ord, forpligter os til at forberede kommende generationer til at deltage og tage medansvar i et samfund med […]

Sådan skruer vi op for festen og ned for alkoholen på ungdomsuddannelserne

Af Janne Tolstrup, forkvinde, Alkohol &Samfund, Ingrid Kjærgaard, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Birgitte Vedersø, forkvinde for Danske Gymnasier Der har ikke været meget fest og ballade under corona-nedlukningen, hvor unge har tilbragt utrolig meget tid derhjemme foran skærmen. Vi og mange andre har udtrykt både bekymring for de unges velbefindende og respekt […]

Det nytter at lave en sprogstrategi

Af Dorte Fristrup, Elsebeth Gabel Austin, Lone Eibye Mikkelsen, Lotte Büchert og Sofie Paludan, henholdsvis rektorer og pædagogisk leder på almene gymnasier og medlemmer af Danske Gymnasiers sproggruppe Manglen på sproglærere i uddannelsessystemet bliver mere og mere tydelig. Vi kigger ind i en fremtid, hvor hver fjerde gymnasielærer i tysk, når pensionsalderen i løbet af […]

Nyt værktøj til sociale arrangementer på gymnasierne med mindre alkohol

Danske Gymnasiers forkvinde Birgitte Vedersø mener, at festguiden er et spændende nyt tiltag, som kan inspirere gymnasierne til at holde fester med mindre fokus på alkohol. Danske Gymnasier har i samarbejde med Alkohol & Samfund og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) lanceret et nyt værktøj – GymnasieGuiden, som kan inspirere gymnasierne til at holde fester og […]

Kronik: Unge med flygtningebaggrund skal ikke sidde på udrejsecentre, mens klassekammeraterne kører studenterkørsel

Af Peter Bendix Pedersen er formand for FRISKOLERNE, Vibeke Helms er næstformand for FRISKOLERNE, Torben Vind Rasmussen er formand for Efterskolerne, Lone Greve Petersen er næstformand for Efterskolerne, Lisbeth Trinskjær er formand for Højskolerne, Simon Lægsgaard Madsen er næstformand for Højskolerne, Per Paludan Hansen er formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Carolina Magdalene Maier er sekretariatschef […]

Afskaf UPV’en og giv alle elever ret til individuel vejledning

Af Birgitte Vedersø, forkvinde Danske Gymnasier I dag debatterer Folketinget et beslutningsforslag fra Venstre om at ændre, hvordan man arbejder med uddannelsesparathedsvurderingen (UPV’en) i udskolingen. Ambitionen er, at ingen elever skal stemples ”ikke-parate” til uddannelse, og at UPV’en bør erstattes af en vurdering af, hvad eleven rent faktisk er parat til. Samtidig vil Venstre have […]