Politikpapir: Danske Gymnasiers holdning til institutionslovgivningen

Institutionslovene på ungdomsuddannelsesområdet står over for at blive ændret. Den daværende regering tilkendegav i december 2018, at de to institutionslove for hhv. almene og erhvervsrettede institutioner for ungdomsuddannelser burde harmoniseres, og der blev efterfølgende gennemført et eftersyn af institutionslandskabet. I juni 2021 blev der med den politiske aftale om elevfordeling fastlagt en række pejlemærker for […]

Man får ikke flere på erhvervsuddannelser ved at tale gymnasiet ned

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier Den 15.4 bragte Avisen Danmark et debatindlæg af Pia Kjærsgaard, som desværre indeholdt fejlagtige oplysninger og misforståelser, som jeg synes, jeg er nødt til at rette. Det almene gymnasium (stx) er uden sammenligning Danmarks populæreste ungdomsuddannelse. Men selv om flertallet af unge foretrækker stx, så er det ”kun” […]

Et effektivt skridt mod en bedre alkoholkultur for unge

Torben Klitmøller Hollmann, formand, social og sundhedssektoren, FOA, Bjørn Brandenborg, formand, Ungdomsringen, Benny Husted, formand for SSP-Samrådet, Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, Merete Nordentoft, forperson, Dansk Psykiatrisk Selskab, Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår, Karin Friis Bach, regionsrådsmedlem (RV), Region Hovedstaden, Anne Kaltoft, adm. direktør, Hjerteforeningen, Carsten Suhrke, formand, VSOD, Camilla Noelle Rathcke, formand for […]

Mindre detailstyring – og større frihed til nyudvikling

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier Over de senere år er de almene gymnasiers popularitet vokset, og hvert år sætter rektorerne den klassiske røde hue på hovedet af tusinder af kloge, talentfulde og storsmilende unge mennesker. Studenterugen er uden tvivl den skønneste tid på året for en rektor, men i og med at så […]

Midler fra Villum Fonden booster grøn omstilling på gymnasier

En bevilling fra Villlum Fonden på lige knap 2 mio. kroner over tre år skal sætte turbo på arbejdet med grøn omstilling på landets almene gymnasier. Pengene skal blandt andet gå til at sekretariatsbetjene græsrodsinitiativet Gymnasieskolernes Klimaalliance og til at afholde inspirationswebinarer og konferencer. – Mange gymnasier er allerede godt i gang, og har nedsat […]

Uddannelser tæt på de unge er ikke altid så attraktivt som det lyder

Af Lars Goldschmidt, Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier og Nils-Georg Lundberg, Formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening Lang skolevej øger risikoen for frafald, og derfor er det et sympatisk træk, at regeringen med sit Tættere på II-udspil, som […]

Lederforeninger: Der er rum for forbedring af karakterskalaen

Af Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Niels Egelund, formand for Danske Erhvervsakademiers Rektorkollegium, Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium, Peter Bendix Pedersen, formand for Friskolerne, Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, Pernille Brøndum, formand for Danske […]

Lokale løsninger og fælles institutionslov skal sikre uddannelser tæt på de unge

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier Når regeringen og de undervisningspolitiske ordførere i nær fremtid går i gang med at forhandle regeringens Tættere på II udspil, står nye udbud af ungdomsuddannelser helt centralt. Målet er at sikre, at unge kan tage en ungdomsuddannelse tæt på, hvor de bor. Det er overordnet set et fornuftigt […]

Danske Gymnasiers alkoholpolitik

Danske Gymnasier præsenterede i den forgangne uge sin nye alkoholpolitik for gymnasiernes ledelser, der var samlet til Ledelsestræf i Nyborg. Politikken, der blev godkendt af foreningens generalforsamling i december, består i al sin enkelhed af tre punkter: At det enkelte gymnasium skal udarbejde en ansvarlig alkoholpolitik med fokus på kontrolleret alkoholudskænkning og med gode alternativer […]