Politikpapir: Forslag til nyt optagelsessystem til gymnasiale uddannelser

Sommerens komplicerede optagelsesregler har efterladt elever i klemme i uddannelsessystemet og kostet lang afklaringstid for både elever, forældre og skoler. Nu har den nye optagelsesproces haft sit første gennemløb og heldigvis er Børne- og Undervisningsministeren med på at ændre reglerne. Danske Gymnasier har udarbejdet et bud på, hvordan processen kan ændres til det bedre: Lad […]

Politikpapir: Fremtidens ungdomsuddannelsessystem – Flexication møder dannelse

”Flexication møder dannelse” er Danske Gymnasiers bud på, hvordan ungdomsuddannelsessystemet bør indrettes, så det giver de bedste rammer for de unges udvikling og dygtiggørelse. Med flexication menes et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem, der giver den unge mulighed for at realisere sit fulde potentiale ved at sammensætte sin egen uddannelse og sikre sig stærke kompetencer til […]

Politikpapir: Den almengymnasiale opgave

DEN ALMENGYMNASIALE OPGAVE På stx og hf bliver man både til noget og til nogen!   Meningen med de almengymnasiale uddannelser På de almengymnasiale uddannelser stx og hf tilbydes eleverne et fundament af viden og kompetencer, der gør dem i stand til at bidrage til sammenhængskraften i vores samfund. Gennem almengymnasiale fag og pædagogisk praksis […]

Politikpapir: Anbefalinger til 10. klasse

Danske Gymnasier anbefaler, at 10. klasse videreføres som et frivilligt afklaringsår, hvor elevernes faglighed øges, uden målretning mod en bestemt uddannelsestype. Rationalet er, at unge, der ikke er afklarede efter 9. klasse og har brug for et fagligt løft, både kan have præferencer for en erhvervskompetencegivende og en studieforberedende ungdomsuddannelse, og at et afklaringsår modvirker […]

Politikpapir: Principper for udbud og kapacitetsnedsættelse

Danske Gymnasier henholder sig til reglerne om udbud og kapacitet, jf. Institutionsloven, og til principperne for ansøgning om nye gymnasiale udbud som beskrevet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i hyrdebrev af 16. marts 2018. I forlængelse heraf arbejder Danske Gymnasier ud fra følgende principper, når det drejer sig om kapacitetsnedsættelse og oprettelse af nye […]

Politikpapir: Fælles anbefalinger med Danske Regioner for elevfordeling på gymnasierne

Danske Gymnasier og Danske Regioner ønsker med dette papir at foreslå en række politiske tiltag, der kan bidrage til en bred geografisk uddannelsesdækning og en mere balanceret elevsammensætning på gymnasiale uddannelser. Ekspertgruppen vedr. elevfordeling er nedsat for at pege på løsninger på disse to udfordringer. Som centrale aktører på gymnasieområdet byder Danske Gymnasier og Danske […]

Politikpapir: Udbud af eud på almene gymnasier

Det er en ambition for Danske Gymnasier, at der i en fremtid med faldende ungdomsårgange fortsat er et godt og bredt udbud af ungdomsuddannelser til alle unge i hele landet. Det kræver fleksible regler for udbud af ungdomsuddannelser. Allerede nu er der gode, konkrete erfaringer med erhvervsrettede uddannelser udbudt af almen gymnasiale institutioner. Eksempelvis kan […]