Politikpapir: Anbefalinger til justering af karakterskalaen

Danske Gymnasier anbefaler at justere den nuværende 7-trinsskala ud fra den overordnede ambition, at skalaen skal bidrage til i højere grad end i dag at fremme elevernes motivation for læring og modvirke en usund præstationskultur. Foreningen har følgende anbefalinger: Der bør fortsat være én karakterskala på tværs af hele uddannelsessystemet. Karakterskalaen bør justeres med nye […]

Politikpapir: Optagelseskrav til gymnasiale uddannelser

Med nye optagelsesregler til de gymnasiale uddannelser, justeringer heraf i november 2019 samt et politisk ønske om at ændre uddannelsesparathedsvurderingen, jf. forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark”, er der løbende fokus på optagelsessystemet til ungdomsuddannelserne. I lyset af dette har Danske Gymnasier opdateret foreningens principper for optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser. Foreningens principper er følgende: Alle […]

Politikpapir: Forslag til nyt optagelsessystem til gymnasiale uddannelser

Danske Gymnasier har udarbejdet et bud på, hvordan processen kan ændres til det bedre: Lad retskravet fra 9. klasse gælde i to år, gør uddannelsesparathedsvurderingen central for optagelse og giv rektor mulighed for individuel skøn af uddannelsesparate elever.   Forslag til ændringer af optagelseskrav og -proces til de treårige gymnasiale uddannelser Alle unge, som kan […]

Politikpapir: Fremtidens ungdomsuddannelsessystem – Flexication møder dannelse

”Flexication møder dannelse” er Danske Gymnasiers bud på, hvordan ungdomsuddannelsessystemet bør indrettes, så det giver de bedste rammer for de unges udvikling og dygtiggørelse. Med flexication menes et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem, der giver den unge mulighed for at realisere sit fulde potentiale ved at sammensætte sin egen uddannelse og sikre sig stærke kompetencer til […]

Politikpapir: Den almengymnasiale opgave

DEN ALMENGYMNASIALE OPGAVE På stx og hf bliver man både til noget og til nogen!   Meningen med de almengymnasiale uddannelser På de almengymnasiale uddannelser stx og hf tilbydes eleverne et fundament af viden og kompetencer, der gør dem i stand til at bidrage til sammenhængskraften i vores samfund. Gennem almengymnasiale fag og pædagogisk praksis […]

Politikpapir: Anbefalinger til 10. klasse

Danske Gymnasier anbefaler, at 10. klasse videreføres som et frivilligt afklaringsår, hvor elevernes faglighed øges, uden målretning mod en bestemt uddannelsestype. Rationalet er, at unge, der ikke er afklarede efter 9. klasse og har brug for et fagligt løft, både kan have præferencer for en erhvervskompetencegivende og en studieforberedende ungdomsuddannelse, og at et afklaringsår modvirker […]

Politikpapir: Principper for udbud og kapacitetsnedsættelse

Danske Gymnasier henholder sig til reglerne om udbud og kapacitet, jf. Institutionsloven, og til principperne for ansøgning om nye gymnasiale udbud som beskrevet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i hyrdebrev af 16. marts 2018. I forlængelse heraf arbejder Danske Gymnasier ud fra følgende principper, når det drejer sig om kapacitetsnedsættelse og oprettelse af nye […]

Politikpapir: Fælles anbefalinger med Danske Regioner for elevfordeling på gymnasierne

Danske Gymnasier og Danske Regioner ønsker med dette papir at foreslå en række politiske tiltag, der kan bidrage til en bred geografisk uddannelsesdækning og en mere balanceret elevsammensætning på gymnasiale uddannelser. Ekspertgruppen vedr. elevfordeling er nedsat for at pege på løsninger på disse to udfordringer. Som centrale aktører på gymnasieområdet byder Danske Gymnasier og Danske […]

Politikpapir: Udbud af eud på almene gymnasier

Det er en ambition for Danske Gymnasier, at der i en fremtid med faldende ungdomsårgange fortsat er et godt og bredt udbud af ungdomsuddannelser til alle unge i hele landet. Det kræver fleksible regler for udbud af ungdomsuddannelser. Allerede nu er der gode, konkrete erfaringer med erhvervsrettede uddannelser udbudt af almen gymnasiale institutioner. Eksempelvis kan […]