Nyhedsbrev

20. november 2018

Danske Gymnasiers formand Birgitte Vedersø benyttede sin mundtlige beretning på generalforsamlingen i Nyborg til at slå et slag for et mere fleksibelt uddannelsessystem. Og så opfordrede hun politikerne til at droppe omprioriteringsbidraget og sikre en bedre elevfordeling.

”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. “

Med citat fra den tidligere sydafrikanske leder Nelson Mandela indledte Danske Gymnasiers formand Birgitte Vedersø sin mundtlige beretning ved generalforsamlingen i Nyborg, onsdag.

Hun mener, at flere burde lytte til Mandelas ord.

– Vi lever i en tid, hvor politikere i fuldt alvor synes at mene, at mindre uddannelse er bedre end mere uddannelse, og at uddannelse er en udgift, ja man får nogle gange indtryk af, at uddannelse nærmest er en unødig luksus snarere end en helt nødvendig investering, sagde hun og fortsatte:

– Det har konsekvenser for os, der arbejder med uddannelse og elever hver eneste dag. Vi får dårligere rammer, og vi mistænkeliggøres for vores motiver til at ville drive skole, sagde hun.

  

Fremtidens ungdomsuddannelser

Birgitte Vedersø var i sin beretning særligt optaget af, hvordan fremtidens system af ungdomsuddannelser skal skrues sammen. Om Danske Gymnasiers eget bud sagde hun bl.a.:

– Flexication møder dannelse giver et bud, som skaber større mulighed for at skifte ungdomsuddannelse undervejs, og som tager alvorligt, at der er unge, der kunne have godt af et skifte undervejs. Desuden, og det er ret centralt, åbner modellen for, at erhvervsuddannelse er noget, man kan tage efter gymnasiet, og der er indtænkt større sammenhæng på langs i uddannelsessystemet også. Omdrejningspunktet er moderne dannelse og tilegnelsen af det 21. århundredes kompetencer, som skal være gennemgående i alle typer ungdomsuddannelse.

Hun glædede sig også over omverdenens interesse for udspillet, og hun hæftede sig bl.a. ved interessen fra Socialdemokratiet, når det gælder ønsket om, at studenter helt legitimt skal kunne tage en eud.

– Snarere end den forkætrede dobbeltuddannelse er der her tale om dobbeltkompetence, sagde hun.

  

En fleksibel struktur

Udspillet fra Danske Gymnasier er uden et fælles grundforløb mellem ungdomsuddannelserne. Unge er nemlig efter grundskolen sultne efter at specialisere sig, mener Birgitte Vedersø.

– Samtidig giver vores model mulighed for at bevare den eksisterende institutionsstruktur, hvor det er nødvendigt og søge fusioner og nye samarbejder, hvor det giver mest lokal mening, sagde hun.

Birgitte Vedersø ser også gerne, at diskussionen om fremtidens ungdomsuddannelsessystem kommer bredt ud.

– Vores model er endnu på skitseplanet. Vi har brug for både at blive skarpere på detaljer i den. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at nedsætte en kommission med vigtige eksterne meningsdannere. Vi vil lade kommissionen mødes til temamøder fem gange i løbet af det næste år og drøfte, hvordan vi realiserer vores tanker, sagde hun.

  

Politikere skal på banen

Birgitte Vedersø kom i sin beretning også ind på omprioriteringsbidraget, som nu på tredje år besværliggør livet på gymnasierne. Danske Gymnasier tog i sensommeren initiativ til at samle 11 lederforeninger på uddannelsesområdet i kampen mod omprioriteringsbidraget. Beskeden til politikerne lød: #STOP2pctNU.

– Det er tydeligt, at det har skabt grundlag for et stærkere samarbejde i sektoren fremover, og det giver os mulighed for at sætte nogle fælles dagsordener med større styrke. Det ser jeg et stort potentiale i, sagde Birgitte Vedersø.

Spørgsmålet om en bedre elevfordeling har også været på dagsordenen den seneste tid, og Birgitte Vedersø har ved flere lejligheder opfordret politikerne til at finde en løsning.

Den opfordring gentog hun på generalforsamlingen:

– Elevfordelingen gør knuder, fordi samfundet er præget af både urbanisering og polarisering – det kan vi ikke løse alene og slet ikke uden politikere, der tør tage et ansvar, sagde hun.

– Omprioriteringsbidraget og besparelser rammer os, fordi politikerne vælger ikke at prioritere uddannelse, selv om al forskning og evidens viser, at uddannelse betaler sig og altid tjener sig mangefold ind igen. Som i altid, sagde Birgitte Vedersø og rundede sin beretning af – som hun begyndte – med Mandela:

– Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Vi har brug for mere Mandela og mindre videns- og akademikerbashing, for hvilket samfund er nogensinde blevet rigere og stærkere af at uddanne sin befolkning mindre? Jeg glæder mig til at tage kampen op i endnu et år – der er nok at tage fat på, sagde Birgitte Vedersø.