Nyhedsbrev

7. februar 2019

Omprioriteringsbidraget har siden 2016 pålagt alle uddannelsesinstitutioner at spare to pct. af budgettet sammenlignet med året før. Hidtil har gymnasierne i vidt omfang forsøgt at spare andre steder end på undervisningen, men i takt med at besparelserne vokser og gymnasierne har minimeret alle andre udgifter, er de begyndt at afskedige lærere.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal lærer-årsværk på stx og hf fra 2015 til 2018. Et årsværk er en fuldtidsstilling og svarer til 1924 timer pr. år. I perioden er antallet af lærer-årsværk falder med 9 pct. landsplan. I samme periode er elevtallet blot faldet ca. 1 pct.

Grafen herunder viser samme udvikling i indekstal. Indekstal er en omregning af de absolutte tal fra tabellen til procenttal. Med udgangspunkt i tallene fra 2014, der sættes lig med 100, udtrykkes alle de andre tal som procenter heraf. Således svarer Region Sjællands indekstal i 2018 til, at antal lærer-årsværk er faldet med ca. 9 pct. ift. 2014.