Nyhedsbrev

30. oktober 2018

Undervisningsministeriet har opgjort de forventede konsekvenser af omprioriteringsbidraget på institutionsniveau i perioden 2016-2021.

Folketingets undervisningsudvalg har efter ønske fra MF Sofie Carsten Nielsen (RV) bedt undervisningsminister Merete Riisager (LA) redegøre for, hvordan de årlige besparelser på to pct. (omprioriteringsbidraget) fordeler sig på institutioner inden for undervisningsområdet, og hvad besparelserne vil være akkumuleret til i 2021.

Svaret er ikke opløftende læsning. Sammenlagt vil man i 2021 have sparet mere otte mia. kr. på institutionerne, herunder gymnasierne.

  

Tre skoler skal spare 140 mio. kr.

Ministeren understreger i opgørelsen, at tallene ikke kan opgøres præcist. Bl.a. afhænger tilskuddene til den enkelte skole af, hvilke uddannelser, som skolen udbyder et givent år. ”Beregningerne alene giver en indikation af konsekvenserne af omprioriteringsbidraget på institutionsniveau,” skriver ministeren bl.a. i sit svar.

Løber man listen igennem ser man, at en god håndfuld gymnasier vil have sparet mere end 40 mio. kr. i 2021. Eksempelvis står Silkeborg Gymnasium til at miste 48,8 mio. kr., Stenhus Gymnasium og HF mister 45,5 mio. kr., og Rosborg Gymnasium og HF skal spare 45,3 mio. kr. – altså skal man spare knap 140 mio. kr. på tre gymnasier.

  

Se hele opgørelsen