Nyhedsbrev

5. november 2020

Sammen med en lang række andre organisationer opfordrer Danske Gymnasier regeringen og folketinget til at skabe et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark med en folkesundhedslov.

Sundhed og sygdom er ikke lige fordelt ud over alle befolkningsgrupper, og selv om unge og veluddannede generelt klarer sig bedre end ældre og dårligt uddannede, viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, at unge også har sundhedsproblemer. Mistrivsel er et voksende problem hos vores børn og unge, og uligheden i sundhed i samfundet som helhed er voksende.

Hver fjerde ung har inden for de senestes seks måneder haft daglige eller ugentlige søvnproblemer. Der er en stærk sammenhæng mellem søvnproblemer og stress, lav skoletrivsel, lav livstilfredshed og symptomer på depression.

Syv procent af danskere over 16 år overskrider Sundhedsstyrelsens højrisiko for ugentligt alkoholindtag – men hver tredje ønsker faktisk at drikke mindre

Det kan vi gøre noget ved, ved at blive bedre til at forebygge.

Derfor slutter Danske Gymnasier op om en appel til politikerne om at vedtage en folkesundhedslov, der skal være med til at skabe et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark ved at integrere forebyggelse og sundhedsfremme bredt i alle politikområder og på tværs af offentlige myndigheder, civilorganisationer og erhvervslivet.

Læs hele den fælles appel om en folkesundhedslov i Danmark