Nyhedsbrev

13. januar 2023

I Danmark er der i alt 178 uddannelsesinstitutioner, der udbyder stx, hf og/eller IB. Institutionerne er delt bredt ud over landet og sikrer således, at der er et gymnasialt uddannelsestilbud til unge i alle dele af landet.

Af de 178 uddannelsesinstitutioner er 153 offentlige institutioner, mens 25 er private. Desuden er 162 af uddannelsesinstitutionerne medlemmer af

Danske Gymnasier. Nedenstående grafik illustrerer stx- og hf-skolerne fordelt på regioner og hele landet.

 Optællingen gælder hovedinstitutioner, hvorfor VUC-afdelinger ikke tæller selvstændigt.