Nyhedsbrev

1. februar 2019

Du kan finde Danske Gymnasiers medlemsskoler her.

I Danmark er der i alt 178 uddannelsesinstitutioner, der udbyder stx, hf og/eller IB. 153 er offentlige institutioner, mens 25 er private.

162 af de uddannelsesinstitutioner, der udbyder stx, hf og/eller IB i Danmark, er medlemmer af Danske Gymnasier.

139 af institutionerne udbyder den treårige stx-uddannelse, 110 udbyder den toårige hf-uddannelse og 16 udbyder IB-uddannelsen.

Uddannelsesinstitutionerne er fordelt bredt ud over landet og sikrer således, at der er et uddannelsestilbud til unge i alle dele af landet.

Nedenstående grafik illustrerer stx- og hf-skolerne fordelt på regioner og hele landet.

 Optællingen gælder hovedinstitutioner, hvorfor VUC-afdelinger ikke tæller selvstændigt.